Hopp til innhold

Næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen i Glommen Mjøsen skog kommenterer foreløpige «funn» i dokumentene: 

Godspakke Innlandet:

Tømmertransport omtales i svært generelle former. Godspakke Innlandet nevnes ikke, men det skal planlegges og jobbes videre med løsninger for en erstatning av Norsenga terminal på Kongsvinger.

Kapasitetsutfordringen på Kongsvingerbanen omtales konkret og møtespor for å øke kapasiteten kommer i første periode, men en større satsing på Kongsvingerbanen er ikke inne i første 6-årsperiode.

NTP gir få konkrete svar på de tiltakene som er etterspurt av skognæringen.

Fylkesveger og satsing:

Satsing på fylkesvegene er kanskje det viktigste signalet for skognæringen i denne NTP-en. De årlige bevilgningene i perioden økes fra 2,7 milliarder kroner til 4,3 milliarder kroner.

Bruprogram:

Det er spesifisert en «satsing» på 19 millioner kr/år framover for å styrke tømmertransport på fylkesvegene. Vi antar at dette er det såkalte «bruprogrammet» som i statsbudsjettet for 2021 fikk 20 millioner kroner. Det er mer tilgjengelige penger i år, fordi bevilgningen er overførbar og de er ikke brukt fullt ut i tidligere år.

– NTP skal nå til Stortinget. Det vil bli endringer og Fremskrittspartiet har varslet at de kan komme til å bli store. Nå er det viktig at skognæringen kommer på banen i høringer, men det er også viktig å huske at NTP er «bare» en plan. Den bør ikke reduseres til å bli bare en uoppnåelig ønskeliste. Det er nemlig først når pengene kommer til konkrete tiltak i hvert enkelt statsbudsjett framover at de materialiserer seg i at noe skjer, sier Gundersen. 

 

Les mer om Nasjonal Transportplan her.