Hopp til innhold

– Vi kan forvente fallende plankepriser utover høsten, men de skal falle voldsomt før det blir et problem for sagbrukene, sier Håkon Bakken.

Flere sagbruk rapporterer om økende trelastlager som er naturlig på denne årstiden, selv om lite har vært naturlig dette siste året.

Fortsatt god etterspørsel etter sagtømmer

– Vi tror fortsatt på generell god etterspørsel av trelast i markedet og det samme for sagtømmer.

Sagbrukene tåler en vesentlig svakere trelastpris uten at det bør gå ut over tømmerprisen. Men trelast- og tømmermarkedet er to forskjellige markeder som lever sine egne liv med tilbud og etterspørsel.

Håkon Bakken 15012021.jpg

Markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Krevende massevirkemarked

Massevirkemarkedet står i grell kontrast til sagtømmermarkedet.

– Stort utbud og noe redusert industrikapasitet i Skandinavia sammen med høye råvarelager hos industrien gjør markedet krevende for å oppnå ønsket pris, sier markedssjefen. 

– Betalingsevnen hos treforedlingsindustrien er for mange produktsegmenter god, men viljen mangler når råvareutbudet er såpass stort.

– Vi trenger økt industrikapasitet og sug etter massevirke før vi kan se vesentlige positive prisendringer, sier han og fortsetter;

– Glommen Mjøsen Skogs styrke er en tilfredsstillende avsetningssituasjon på massevirke som muliggjør uttak av sagtømmer til gode betingelser.