Hopp til innhold

– Å ta skogbruksutdanning på HINN Evenstad er både spennende og lærerikt. Vi angrer ikke på studievalget og det kan friste å fortsette med masterutdanning, fortalte studentene Marita Myrene og Christina Anouk Holtslag.

Begge går bachelor i skogbruk på Høgskolen Innlandet, har vokst opp med skogen rundt seg og gått videregående innen naturbruk på Sønsterud.

Valget de har gjort kan også resultere i mange jobbmuligheter etterpå. Behovet for arbeidskraft blir stort og det er nærmest jobbgaranti i sektoren.

Sammen med 30 studenter deltok de denne uka på studentkveld, der Glommen Mjøsen Skog, AT Skog, Velg Skog og Skogselskapet Hedmark holdt foredrag. 

Ane Tange, som skriver sin doktorgradsavhandling kombinert med jobb som biolog i Glommen Mjøsen Skog, og skogbruksleder Emil Kulusveen fortalte om hvorfor velge skogutdanning, mulighetene for sommerjobb hos oss, hvilke typer jobber finnes i skogbruket og speiselt i skogsamvirkene. De ga også tips til studentene om jobbsøking og hvor viktig det er ikke å gi seg, selv om man får avslag på første søknad. 

emilitekst.jpgSkogbruksleder Emil Kulusveen fra Glommen Mjøsen Skog har selv bachelor i skogfag fra NMBU. Foto: Ane Tange

 

Les mer på Velg Skog sine nettsider om hvilke utdanningsløp du kan ta innen skogsektoren og hva ulike yrkesgrupper jobber med. 

– Også stor interesse fra studenter fra andre utdanningsretninger

På NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås var det Karrieredag på Samfunnet denne uka, der alle studentene får mulighet til å treffe næringslivet og potensielle framtidige arbeidsgivere. 

På stand for Glommen Mjøsen Skog sto blant annet regionsjef Simen Løken i Havass.

– Vi hadde veldig godt besøk på vår stand. Naturligvis var det mange som studerte skogfag som kom innom, men jeg ble positivt overrasket over antall studenter med andre studieretninger som viste interesse og var nysgjerrige på jobbmulighene hos oss, sier Løken. 

2023-02-08 Karrieredagen NMBU Foto Simen L.png
Karrieredagen foregår to dager i året. Foto: Simen Løken

– Det var stor interesse rundt sommerjobber, faste jobber og internship. Gledelig at også mange utenlandske studenter viste stor interesse, forteller Løken.

Tett samarbeid med Høgskolen 

Glommen Mjøsen Skog satser aktivt på rekruttering og har en samarbeidsavtale med Høskolen i Innlandet.

Målet med avtalen er: 

  • sørge for god rekruttering til studiene i skogfag
  • utdanne folk med arbeidsrelevant kompetanse
  • skape kontakt mellom studenter og arbeidsliv
  • bidra til at det utføres skogforskning av høy kvalitet med relevans for næringa
  • synliggjøre skognæringen som samfunnsaktør

I praksis vil det blant annet si at Glommen Mjøsen Skog tilbyr bistand ved bachelor- og masteroppgaver, det er etablert faste treffpunkt kombinert med temakvelder og seminarer og Glommen Mjøsen har årlig flere gjesteforelesninger, samt at  elever kan ha praksis hos Glommen Mjøsen Skog.