Hopp til innhold

Det er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som står bak utmerkelsen Årets Lærebedrift. Kåringen skjer 6. april på messen Arctic Entrepreneur 2022 – årets høydepunkt for bransjen.

– Vi fikk en overraskende telefon om at Johansen Skogsdrift er nominert blant 10 finalister. MEF representerer over 2 300 små og store medlemsbedrifter, som igjen er delt inn i ti avdelinger. Vi er nominert fra skogsiden, forteller Steffen.

Det er første gang en skogsmaskinentreprenør er nominert til Årets Lærebedrift i MEF.

– Selvfølgelig er vi spente på selve kåringen, men uansett hvordan det går er det stort å være blant finalistene.

Steffen og Sander ved hogstaggregatet.jpg

Begynte selv som lærling

Johansen Skogsdrift har siden 2006 hatt status som lærebedrift. Det har vært nødvendig for å sikre rekrutteringen til skogsentreprenøryrket.

– I 2006 var jeg selv lærling i Johansen Skogsdrift. Vi var to lærlinger som startet samtidig og som tilfeldigvis begge heter Steffen. Selvfølgelig ble det konkurranse om å bli den beste sjåføren. Mens jeg knakk sjåfør-koden på en uke, brukte min navnebror lang til på å knekke den. Men da han først fant flyten har han fortsatt i det samme gode sporet. Jeg kjenner knapt noen som tar ut mer tømmer enn han! Et godt bevis på at man kommer svært langt med trening og tålmodighet, sier han.

– Mitt aller første hogstoppdrag husker jeg veldig godt. Det var en drift hos en av Glommen Mjøsen Skogs ansatte. Jeg er usikker på hvem av oss som var mest nervøs, tror faktisk det var skogeieren. Men det må ha gått bra – jeg fikk i alle fall lov til å komme tilbake!

Kostbart å utdanne egne

Etter at selskapet ble lærebedrift, har de hatt to lærlinger hvert år. I 2021 er 18-årige Sander Surèn og 20 år gamle Vebjørn Bekkelund begge fra Elverum som er tatt inn som lærlinger. De avløste Tobias Veinaas Johansen fra Elverum og Jørgen Bue fra Flisa som kjørte opp til fagbrev våren 2021.

– Det er en kostbar, men nødvendig investering for å sikre rekruttering til yrket. En læreplass hos oss koster oss en halv million kroner. Vi setter alt inn på å få beholde lærlingene våre. 10 av dagens sjåfører startet som lærlinger – det er vi solte av og tar som et tegn på trivsel.

Nytt hogstlag til ny lærling

Sander Surèn (18) er spent når han klatrer opp i sin splitter nye lassbærer. Han blir en del av hogstlaget – hogstmaskin og lassbærer – som ledes av sjefen sjøl.

– Dette har jeg gledet meg til. Jeg trives i skogen og er nok arvelig belastet med interessen for store maskiner. Jeg satt i hogstmaskina på bestefars fang fra jeg var liten og har aldri vurdert andre yrker, forteller han.

Sander i lassbærer2.jpg

Sander kjører foreløpig lassbæreren, men skal etter hvert kjøre hogstmaskinen og lære seg å kappe tømmeret på den mest lønnsomme måten for skogeieren.

På spørsmål om han synes det er et stort ansvar å kjøre maskiner som har en samlet investering på 8 millioner kroner sier han;   

– Det er klart jeg har respekt for det, men jeg vet at jeg har flinke folk rundt meg som jeg kan ringe og spørre hvis det er noe jeg lurer på, sier han.  

Steffen forteller at de rullerer hogstlagene hvert fjerde år, og er slik sett vant til å kjøre nye maskiner, men som han sier;

– Det er alltid moro med et nytt hogstlag. Denne gangen har vi gått litt mot strømmen og investert i noe mindre maskiner som egner seg godt i tynninger. Vi har tro på at tynningsaktiviteten vil øke framover.

Må trene for å bli god

Lærlingene har to års grunnutdanning i bunnen når de kommer til lærebedriften for ytterligere to års praktisk læretid.

– Vår erfaring er at lærlingene er sterke på det skogfaglige. De kan tømmer og aptering, men mangler maskintid, forteller Steffen.

– Hos oss starter lærlingene på et tremannslag, slik at de har erfarne sjåfører rundt seg. Vi førsøker å sette sammen lagene slik at personkjemien stemmer, og vi er så heldig å ha sjåfører som liker å lære bort.

– Vi forsøker også å etterleve praksisen om at hogstoppdragene våre skal være innenfor en times reisevei fra kontoret vårt i Elverum for å sikre at det ikke går altfor mye fritid bort i kjøring til og fra jobb.

Flere hogstlag i oppdrag for Glommen Mjøsen Skog

Johansen Skogsdrift er en av Glommen Mjøsen Skogs faste entreprenører, med mange maskinlag i drift. 

– Dialogen med Glommen Mjøsen Skog er god, og vi setter pris på samarbeidet med de lokale skogbrukslederne, forteller Steffen.

Johansen Skogsdrift.jpg

30 mann på lønningslisten

Johansen Skogsdrift AS ble etablert i 1992, men historien går mye lengre tilbake.

– Bestefar startet på 1950-tallet, og i 1977 stiftet han eget skogsdriftselskap. I 2020 overtok min fetter Tom og jeg selskapet etter våre fedre, forteller Steffen.

– Vi har fordelt lederrollen mellom oss. Tom er god på tall og økonomi og har det administrative ansvaret, mens jeg har det operative ansvaret.

– I dag har vi 30 mann på lønningslisten. Ja, det er en mannsdominert arbeidsplass og vi skulle gjerne hatt jenter i firmaet, men dessverre er det få jenter der ute.

– Vi er årlig på jakt etter gode lærlinger. Er du interessert i å jobbe med maskiner og skog er det muligheter hos oss!