Hopp til innhold

Over fjellet kom nær 30 skogbrukere fra Lom, Skjåk, Lesja, Dovre Heidal, Vågå og Sel for å møte rundt 40 andelseiere fra Nord Østerdal. 

Tradisjonsbundet lokal treindustri

I geografien rundt Alvdal er den flere små, suksessrike foredlingsbedrifter som tar utgangspunkt i det lokale furuvirke og utvikler gode produkter i et kommersielt marked. Første stopp var Alvdal Skurlag. De leverer trelast til utvendig bruk, til butikker og prosjekter over hele landet og har stor suksess med Royal merket. Salgsmann Ola Eggset gav en grundig orientering om selskapets utvikling, produksjon og sluttprodukter. Glommen Mjøsen er en stor eier og bedriften leverer meget solide økonomiske resultat.

Neste stopp var Østerdals Tre. Bedriftene hovedsatsning er innenfor elementlaft basert på tradisjonell byggeteknikk og nytenkninger. Sluttproduktene overlapper andre i området, men som produksjonsleder Knut Dalen sa;

– Markedet for våre produkter er i vekst, så her er det plass til flere dyktige aktører og vi er en av dem.

Så bar det videre i en fullstappet buss til fjellbygda Vingelen med 500 innbyggere, og til småskala bedriften Materialbanken. De satser på spesialprodukt basert på lokal fjellfuru som ikke gir all verden tømmerpris hvis den skal leveres til de større sagbrukene.

– Stadig flere kunder vil ha materialer av naturlig impregnert malmfuru. Vi vil ha ekstra grove stokker, bord og plank samt kroket virke. Dette kan vi betale godt for og det er en vinn-vinn situasjon også for skogeierne, opplyste Jakob Trøan.

Produksjonslinja på Materialbanken_foto Ivar Stuve.jpg

Fra produksjonslinja ved Materialbanken i Vingelen. 

Tre faglige innlegg

Etter en bedre middag på Aukrustsenteret var siste post tre faginnlegg. Regionsjef Ingar Brennodden og skogbruksleder Erling B. Semmingsen gikk gjennom nøkkeltall, aktivitet og tømmerspesifikasjoner i Nord Østerdal. Dette gikk ikke upåaktet hen hos besøkende fra vest og det kom flere gode spørsmål og innspill. Ingar kunne opplyse at første tømmerlass med spesialtømmer var på vei fra norddalen allerede dagen etter – her leveres det!

Erling Birger-Atle Kalbækken_Ingar Brennodden_foto Ivar Stuve.jpg

Skogbrukslederne Erling B. Semmingsen (tv), Atle Kalbækken og regionsjef Ingar Brennodden.

Avdelingssjef Geir Korsvold holdt et interessant innlegg om ressurstilgang, skjøtsel og kommersielt marked for fjellbjørka. Geir anslo at det er et volum på rundt 3,6 millioner kubikkmeter med en tilvekst på 120.000 kubkkmeter pr år i det som kan betegnes som fjellbjørkebandet i de nordligste dalførene i Glommen Mjøsen Skog.

Områdetilltsvalgte Per H. Hansæl redegjorde kort for utfordringer og gevinster i forholdet mellom beite og satsing på fjellbjørkeskog. Klimagevinstene er en del av dette.

Epilog

Klokka 18.00 rullet bussen tilbake og innen vi rundet Hjerkinn var det merkbart roligere i bussen etter en innholdsrik og faglig interessant dag.