Hopp til innhold

Norske Skog varslet i dag at de legger ned den ene av totalt tre papirmaskiner ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Årsaken er at det selges stadig færre magasiner og aviser som følge av koronakrisen:   

– Koronarestriksjonene har hatt alvorlig, negativ innvirkning på driften på grunn av et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter publikasjonspapir. (…) I dialog med de ansatte vil vi starte en prosess for å tilpasse Saugbrugs organisasjonen til en to-maskins fabrikk. Vi vil også identifisere nye industrielle alternativer ved våre fabrikker, som svar på den fallende etterspørselen etter publikasjonspapir, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog i en pressemelding. 

Glommen Mjøsen Skog leverer til Saugbrugs

Saugbrugs er en av industrikundene til Glommen Mjøsen Skog, forteller markedssjef Håkon Bakken. 

– Det er bestandig negativt når industrikapasitet i skogsektoren legges ned. Når Norske Skog Saugbrugs planlegger nedstenging av en papirmaskin i Halden i 4. kvartal som tilsvarer ca 25% av fabrikkens kapasitet så betyr det ikke så mye i det korte bildet. Saugbrugs har hittil i år hatt en produksjonstakt som ligger under det nivået, sier Bakken.

– En produksjon på 100 000 tonn papir, som nedgangen tilsvarer, gir et råvarebehov som er ca 200 000 kubikkmeter massevirke mindre. Likevel er det uhyggelig på lang sikt. Når det er sagt vil produsenter av grafisk trykkpapir måtte legge ned kapasitet i tråd med synkende etterspørsel også framover, sier Bakken. 

Kostnadsjag

Han forteller at etterspørselen synker med noen prosent hvert år og de fabrikkene som vinner kostnadsjaget vil være best rustet for framtiden.

– Vi må dessverre regne med at flere industrier i trykkpapirsegmentet må redusere kapasitet, sier Bakken.

– Håpet for en tilfredsstillende avsetning av massevirke i framtiden ligger i ny kapasitet, eller konvertering av papirmaskiner, som produserer etterspurte varer. Det vil komme, men tidsaspektet er usikkert. Ubalanse i avsetningsmulighet mellom sagtømmer og massevirke blir krevende framover, avslutter han.