Hopp til innhold

Glommen Skog AS er et datterselskap av Glommen Mjøsen Skog og driver tømmerkjøp, salg av skogstjenester, forvaltning av skog og andre tjenester tilknyttet skogsdrift. En del av satsingen er å etablere en ledelse i selskapet som er tett på den daglige driften.

– Daglig leder får totalansvaret for selskapets operative drift. Styret føler det er viktig i den markedssituasjonen vi nå går inn i og med de ambisjoner vi har framover, sier styreleder Gunnar Aakrann Eek i Glommen Skog AS.

Etter en grundig prosess med flere gode kandidater har styret i Glommen Skog AS ansatt Helge Syver Holte som ny daglig leder. Han begynner i stillingen 15. oktober.

Holte er 38 år og kommer fra Nes i Ådal på Ringerike, hvor han er bosatt på gård sammen med samboer og en datter. Holte er utdannet forstkandidat og har tidligere vært ti år i Forsvaret. Han driver egen virksomhet og har også annen næringslivserfaring. Han har vært i Glommen Skog AS som tømmerkjøper siden 2015.

– Vi ønsker Helge Syver og resten av mannskapet tilknyttet Glommen Skog AS lykke til videre med store og viktige oppgaver framover, sier styreleder Gunnar Aakrann Eek