Hopp til innhold

Gran på furumark får lav sunnhet

Grana som er plantet på områder hvor det burde vært furu, får lav sunnhet og derfor dårligere evne til å motstå angrep fra granbarkbilla. Granbarkbilleangrepene medfører derfor i at grana vokser enda dårligere og ender ofte med at treet dør.

Nå vil Skogsstyrelsen begrense slik «granifisering» av tørr og grunnlendt skogsmark og beskriver at på slik mark bør furu være hovedtreslaget.  

Dessverre utbredt her hjemme også

I våre områder finner vi dessverre også mye gran på furumark. Dette skylde nok i hovedsak mislykkede naturlige foryngelser av furu, ofte på grunn av manglende markberedning og tilgang på frø. Sakte men sikker etablerer så grana seg under frøtrærne av furu. Når vi i tillegg i en del områder har et beitetrykk av hjortevilt som er større enn beitetilgangen, får vi etter hvert en granskog der det burde vært furu.

Fra Vingelen_foto MH.jpg

Bedre kvalitet på furuforyngelsene

Av forskjellige årsaker har vi nå en periode hatt mindre elg i flere tradisjonelle vinterbeiteområder, noe vi kan se resultatene av gjennom en bedre kvalitet på furuforyngelsene. Antakelig er vi mange steder inne i en periode nå hvor vi skal benytte mulighetene til å plante furu på furumark, for å få en skog som er bedre tilpasset både voksestedet og framtidens klima.

Denne furuskogen vil være mer robust og utnytte skogsmarka sin produksjonsevne bedre enn gran. Til glede både for skogeieren og det biologiske mangfoldet og som en kraftig ulempe for granbarkbilla.

Link til Skogsstyrelsens nye forskrift finner du her