Hopp til innhold

Region Glåmdalen står for stor verdiskaping innen verdikjeden skog og tre og er én av fire regioner i skogeiersamvirket Glommen Mjøsen Skog.

Årlig selger skogeierne i denne regionen 650 000 kubikk tømmer gjennom Glommen Mjøsen Skog. Glåmdalen har en høy skogkulturaktivitet knyttet til både foryngelse og pleie av ungskogen. Det settes årlig 2,9 millioner planter i jorda her, i regi av skogeiersamvirket.

– Vi er glade for at Bjørnar har takket ja til stillingen. Han er en analytisk og stødig leder som tar med seg nyttige erfaringer fra andre bransjer enn skogbruket inn i videreutvikling av regionen, sier regionsjef Torgrim Fjellstad i Glommen Mjøsen Skog.

Finnbråten har de siste årene vært produksjonsleder i A-K maskiner. Han har bakgrunn fra flere virksomheter innen logistikk og ledelse og driver i tillegg gård på Auli i Nes i Viken, med korn og slaktegrisproduksjon.

– Jeg har et stort engasjement for skog- og trenæringen og det motiverer meg å skape resultater. Glommen Mjøsen Skog er en solid aktør og det blir spennende å bli en del av denne virksomheten, sier Finnbråten.

Region Glåmdalen består av Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog og Sør-Odal.

Tidligere regionsjef Fredrik Christiansen startet i mars i jobben som allmenningsbestyrer i Brandbu og Tingelstad Almenning.