Hopp til innhold

I dag ble det kjent at styret i Norges Skogeierforbund har ansatt Per Skorge som ny administrerende direktør i Skogeierforbundet. Per Skorge kommer fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag og vil tiltre stillingen i Skogeierforbundet 1. februar 2019.

Fornøyd styre
– Norges Skogeierforbund er svært glade for at Per Skorge nå går inn i den viktige rollen som administrerende direktør for vår organisasjon for å bidra i jobben for norske skogeiere. Per er en svært dyktig leder og en meget erfaren næringspolitiker. Han kjenner vår bransje godt, men bringer samtidig med seg nytenkning og lederskap som vil være veldig viktig for oss framover, sier Skogeierforbundets styreleder Olav A. Veum.

Viktig for verdiskaping og klima
Skognæringen i Norge er i sterk vekst. Skogens rolle i klimakampen øker etterspørselen etter fornybart råstoff fra norske skoger. Arbeidet for å sikre gode vilkår for norske skogeiere, bedre ressursutnyttelse, god balanse mellom bruk og vern samt økt verdiskaping basert på norske skogressurser er viktigere enn noensinne. Det blir med andre ord mange spennende oppgaver å ta fatt på for Per Skorge.

-Skognæringa er ei viktig næring for verdiskaping og sysselsetting over hele landet. Samtidig er skogen avgjørende for overgangen til fornybarsamfunnet. Jeg ser fram til å være med på å styrke skogens posisjon i norsk næringsliv framover, sier påtroppende adm. direktør, Per Skorge.