Hopp til innhold

André Bråtesveen har skogbruksutdanning fra Sønsterud og har tidligere jobbet som skogsmaskinfører hos Lierhagen Skogsdrift AS. Han er nå ansatt i Glommen Mjøsen Skog som skogbruksleder for Hamar, Vang og Løten. Vi ønsker André velkommen.

Kontaktinformasjon André Bråtesveen:
E-post: ahb@glommen-mjosen.no
Tlf: 948 61 844