Hopp til innhold

Selskapet kan vise til en god økonomisk utvikling, med en omsetning i 2018 på 280 millioner, og et resultat på 26 millioner kroner.

I 2016 investerte selskapet 60 millioner i et automatisk Royalanlegg. For å møte morgendagens markedskrav, og styrke selskapets posisjon i markedet, har styret besluttet å investere i et topp moderne og automatisk høvelanlegg. Alvdal Skurlag vil da få det mest moderne høvelanlegget i Norge.

Administrerende direktør Berit Nordseth Moen sier i pressemeldingen at selskapet med denne beslutningen, befester og styrker sin posisjon som en spesialisert produsent av trelast til utvendig bruk, med spesielt fokus på Royal-impregnerte produkter. Styrets beslutning om å investere i et nytt høvelanlegg markerer en ny og spennende epoke i selskapets historie – en beslutning som styrker selskapets posisjon og skaper nye muligheter fremover.  

Pressemelding Alvdal Skurlag 29112019.pdf

FAKTA: Glommen Mjøsen Skog har en eierandel på 37,1% i Alvdal Skurlag. 

Alvdal Skurlag har spesialisert seg på eksteriørprodukter i gran og furu (tretak, terrassebord og kledninger) og har på enkeltområder en betydelig markedsposisjon i Norge. Virksomheten er rettet mot byggevarehandel og prosjektmarkedet. De siste årene er det gjennomført omfattende nyinvesteringer og oppgraderinger av anlegget, noe som har vist seg å være helt nødvendig for å håndtere et marked som er i betydelig vekst – spesielt innenfor royalimpregnert kledning.