Hopp til innhold

– Artig å få enda et takstoppdrag i Trøndelag. Vi er i full gang med en takst på Snåsa, og det er ekstra hyggelig å få oppdraget Nærøysund også. Det bygger opp under oppdragsporteføljen og omdømmet vårt, sier avdelingssjef Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog.

Vant anbudsrunden

Takstoppdraget ble vunnet i en anbudskonkurranse og avtalen er inngått. Prosjektet starter i vinter og skal være avsluttet høsten 2022. Nærøysund kommune har rundt 200 000 dekar skog fordelt på rundt 590 eiendommer.

– I Trøndelag er det mye bra skog og et litt annet skogbilde enn på Østlandet. Mens deler av vårt område domineres av tørre og oversiktlige furumoer, har Nærøysund typisk kystskog med betydelig innslag av sitkagran, forteller Korsvold.

Store verdier 

Prosjektgruppa i Nærøysund som har stått i bresjen for takseringsprosjektet har som mål at minst 80 prosent av den produktive skogen i kommunen skal takseres og miljøregistreres i løpet av oppdragsperioden. De forteller at det er lenge siden forrige takst, og tror at mange vil få seg en hyggelig overraskelse når de får skogressursene sine dokumentert. 

– Vi er klare til å gjøre en god jobb for å gi skogeierne en oppdatert oversikt eiendommen, og et godt grunnlag for å gjøre gode prioriteringer. Mesteparten av jobben gjøres fra våre kontorer, men vi sender oppover to-tre planleggere til sommeren for å utføre markarbeidet. De kan nærmest fiske og registrere skog samtidig, så her bør nok fiskestanga inngå i standardutrustningen, sier avdelingssjefen.

Avisa Ytringen har skrevet mer om takstoppdraget