Hopp til innhold

Skogkurs har i samarbeid med Sabima, NORSKOG og Norges Skogeierforbund, utarbeidet en ny veileder om lukkede hogstformer. Den kan du laste ned her.

Veilederen beskriver hvilke hogstformer som regnes som lukkede og peker på hva som bør være til stede for at lukket hogst kan være aktuelt.

Veilederen kommer med konkrete råd og framgangsmåter for gjennomføring av, eller konvertering til, lukket hogst.

Les hele saken på Skogeierforbundets hjemmesider.