Hopp til innhold

TEKST: Sverre Holm, fagsjef Glommen Mjøsen Skog

Den vanligste foryngelsesmetoden for furu har tradisjonelt vært naturlig foryngelse. Det settes igjen noen frøtre, i flere tilfeller markberedes det og så kommer det opp en foryngelse med varierende kvalitet, forteller fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog.

Stadig flere skogeiere blir imidlertid klar over både volum og kvalitetsgevinsten som ligger i forynge furuskogen med foredlet plantemateriale. Det vil si å bruke planter eller frø som stammer fra frøplantasjer, hvor det har skjedd en seleksjon av de beste trærne med tanke på kvalitet.

Mange skogbrukere er også opptatt av å etablere mer barblandingsskog, eller effekten furua har som en stabilisator i framtidsskogen, som eksempel for å redusere faren for stormskader og råte. I slik tilfeller er det ikke alltid det er tilgang på frøtre og planting eller såing er eneste mulighet.

Med bakgrunn i dette har Glommen Mjøsen SKog i samarbeid med Skogkurs, Skogfrøverket, NIBIO og Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet en ny veileder i plating og såing av furu.

Veilederen finner du her.

 

Skogkurs har laget en kort presentasjon her: