Hopp til innhold

Det som er spennende er at det er så stor variasjon mellom skogeierne man treffer. Noen er man innom og så vidt veileder, mens andre trenger oppfølging på det meste, sier Ingrid Sandtorp Thorvaldsen fra Ås, som nå er ansatt som skogbruksleder i Indre Østfold og Follo.

Thorvaldsen har en bachelor i skogfag fra Norges miljø- og bio-vitenskapelige universitet (NMBU). Samtidig med utdanningsløpet, har hun vært tilknyttet PEFC Norge for å jobbe med markedsføring av varemerket mot byggenæringen og offentlig sektor og solgt forsikringer for Skogbrand. Hun har også vært sterkt involvert i et BU-prosjekt for å løfte fram skogbruk hos unge og kommende skogeiere i bygdeungdomslagene.

Skogeiere kan være stolte

– Jeg tror det er viktig for de kommende generasjonen skogeiere at de føler de bidrar i det grønne skiftet og er en del av en bærekraftig løsning. Når man eier skog, sitter man samtidig på et samfunnsansvar som man kan være stolt av og som det er viktig å skjøtte godt, sier Thorvaldsen, som kommer til å jobbe i svært befolkningstette områder. Hun er opptatt av å framsnakke skog som næring.

– Jeg synes det er viktig å jobbe med å få ut informasjon mot den vanlige mann og kvinne i gata, at vi faktisk driver en produksjonsnæring. Man er jo vant til at en åker høstes og kommer opp igjen på våren, mange glemmer at dette gjelder for skog også, bare med lengre tidsintervall, sier hun.

Fra maskin til planlegging

Ole Petter Storbråten fra Nord-Odal går inn som ny skogbruksleder på Stange etter at mangeårig skogbruksleder Frank Monsen pensjonerer seg til høsten. Storbråten har fagbrev som skogsoperatør og har de siste elleve årene jobbet som skogsmaskinfører i Nord-Odal, med ansvar for tynningsmaskiner, samtidig som han var RECO-instruktør hos Skogkurs (RECO går ut på å lære skogsmaskinførere å kjøre mer rasjonelt og økonomisk). Nå ser han fram til å gå til et annet ledd i verdikjeden:

– I løpet av årene fikk jeg mer og mer sansen for planleggingsbiten av skogbruket og fikk lyst til å utvikle meg på det skogfaglige, sier Storbråten. Han også blir operativ i et område med mye bynær skog og populære turområder.
– Det blir spennende og jeg vil få god bruk for være i forkant og planlegge hvordan gjennomføre drifta på en trygg måte med vektlegging av god informasjon til lokalsamfunnet rundt, sier Storbråten, som ser fram til å prate med skogeierne:

– Jeg er opptatt av tynning og skogskjøtsel. Hvordan stelle skogen bra er noe jeg gjerne snakker med skogeierne om, sier Storbråten.