Hopp til innhold

Plansjef Rune Glæserud i Glommen Mjøsen Skog forteller til Indre Akershus Blad at informasjonsmøtene som ble gjennomført i vinter ga en god pekepinn på interessen. 

– Allerede der så vi tegningen, det var meget godt oppmøte. Langt mer enn normalt i liknende prosjekter. 

Stian Sandbekkbråten, teamutvikler jord- og skogbruk i Aurskog-Høland kommune sier til Indre Akershus Blad at skogbruksplanene vil gi grunnlag for høy verdiskapning fra lokalt bærekraftig skogbruk.

I full gang med registreringsarbeidet  

– I mars og april er en mann på heltid ute i skogen for å samle inn prøveflater. Prosjektet er i rute og allerede godt i gang. Foreløpig har ikke koronaviruset påvirket den planlagte fremdriften, men ingen vet hvordan dette blir fremover, sier Glæserud.

De nye skogbruksplanene er planlagt sluttført innen 1. juli 2021.