Hopp til innhold

I august legges det opp til kursing av unge og nye skogeiere i Østfold og Follo. Kurset er et lavterskeltilbud hvor nye skogeier vil få innblikk i viktige temaer du bør ha kjennskap til som grunneier. Kurset består av en kurskveld på 2,5 timer med teori, og en utedag med mer praktisk tilnærming.

– Kurset er allerede gjennomført i Vinger og Odal med stor interesse, og i disse dager går det ut en invitasjon til skogeierne i Østfold og Follo, forteller Ingrid S. Thorvaldsen og fortsetter:

– Ansvaret kan fort virke overveldende når du står i startgropa. Vi ønsker å gi ferske skogeiere et grunnlag som hjelper dem til å ta gode beslutninger når de selv skal stå for aktiviteten i skogen sin.

Gratis kurstilbud

Kurskveldene innledes med servering, før Glommen Mjøsen Skogs lokale skogbruksledere gjennomgår fagdelen. Kurset skal gi deg et grunnlag for å ta beslutninger som bidrar til et økonomisk og bærekraftig skogbruk.

– Vi håper du melder deg på og har mange spørsmål som vi kan diskutere i fellesskap. Er det noe vi setter pris på er det å få spørsmål om hvordan vi driver skogbruk!

Om kursinnholdet

Når/hvor: Mer informasjon om sted får du nærmere kursstart

  • Kurskveld 1: 24. august kl. 19.00-21.30 Halden/Ytre Østfold
  • Kurskveld 2: 31. august kl. 19.00-21.30 Marker/Ørje
  • Utedag (felles for kurs 1 og 2): 2. september kl. 10.00-14.30

Litt fra kursinnholdet:

  • Hva innebærer det å være/skal bli skogeier?
  • Hvem kan jeg søke råd hos?
  • Trenger jeg en skogbruksplan?
  • Hvilke muligheter gir skogfondløsningen?
  • Skogens utviklingsfaser, hva er de ulike hogstklassene?
  • Hvilke miljøhensyn bør og kan jeg ta?
  • Hvem utgjør skogsamvirket i mitt område?

Påmeldingsfristen er 10. august. Meld deg på her

Flere detaljer om kurset leser du her 

Glimt fra en av kurskveldene i Vinger og Odal leser du her