Hopp til innhold
skogsdrift

Glommen Mjøsen Skog har i dag en langsiktig driftsavtale med Johansen Skogsdrift.

– Endringen i eierskapet vil slik vi ser det nå ikke få noen praktiske konsekvenser for gjennomføring av skogsdrifter, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Glommen Mjøsen Skog har vært kjent med prosessen for endring i eierskap i Johansen Skogsdrift i noe tid.

– Vi har i denne prosessen vært i dialog med Johansen Skogdrift om kjøp, men anser at prisforlangende ikke er økonomisk forsvarlig for Glommen Mjøsen Skog, sier Nordtun.

– Ut fra dette planlegger vi tiltak og aktiviteter for å betjene andelseierne og øvrige skogeiere på best mulig måte, slik vi alltid har gjort, sier Nordtun.

Johansen Skogsdrift har 40 ansatte fordelt på 12 hogstlag, og har størst aktivitet i Elverum, Løten, Hamar, Stange og Våler.