Hopp til innhold

Mjøsen Skog er blant eierne i Norsk Skogkapital, som igjen er en av eierne av det nye investeringsselskapet Shelterwood AS.

 – Med både Investinor og viktige industribedrifter med på laget, håper vi Shelterwood vil bidra til nyinvesteringer som øker foredling av råstoff fra norsk skog, sier adm. dir. Steffen Skolseg i Mjøsen Skog. 

Planlegger 5-10 investeringer
Shelterwood skal investere i selskaper i en tidlig vekstfase, som både kan skape avkastning til eierne og bidra til å løfte skogrelatert sektor nasjonalt. Kommitert kapital utgjør 50 millioner kroner etter første emisjon, og Shelterwood planlegger å gjennomføre fem til ti investeringer på mellom 1 til 10 millioner kroner.

Shelterwood kan gjennomføre kjøp av aksjer og ta opptil 100 prosent av emisjoner i selskap. Selskapet vil primært fokusere på investeringeri selskaper i tidligere faser innenfor alle deler av verdikjeden i skogrelatert sektor, fram til og med industri.

I utgangspunktet skal Shelterwood investere i norske selskaper, men selskapet vil også kunne investere i utenlandske selskap med norsk relevans.

Bred kompetanse
Kompetansen i aksjonærfelleskapet vil gjøre Shelterwood til en av verdens mest kompetente investorer i sektoren. Ambisjonen er på sikt å utvide Shelterwood, både med hensyn til kommitert kapital og antall aksjonærer.

Få fart på øremerkede Investinor-midler
– I 2013 fikk Investinor 500 millioner kroner øremerket investeringer innen skogrelatert sektor, men det har vært utfordrende å finne medinvestorer, sier Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor.

– Shelterwood fjerner disse begrensningene ved å at selskapet har mulighet til å både ta opptil 100 prosent av nyemisjoner i selskap, og trekke på kompetansen i aksjonærfellesskapet i rollen som aktiv eier. Vi er sterke i troen på at dette vil medføre at vi vi får satt flere av de øremerkede skogpengene i arbeid, og er svært fornøyd med det aksjonærfellesskapet vi har etablert. Aksjonærene representerer en kraftfull symbiose mellom investorsiden, skogeiere og industrisiden, og slik også samspillet mellom statlig og privat kapital som Investinor er opprettet for å styrke, sier Jensen.

Ledelse
Shelterwood vil bli forvaltet av Investinors investeringsteam med ansvar for skogrelatert sektor, Stig Andersen og Daniel Holth Larsen. Adm. dir. Anders Øynes, AT Skog, er påtroppende styreleder i selskapet.

 

*****

Om Investinor
Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og eies av Den norske stat. Investinor investerer risikokapital i lovende norske bedrifter og har et fleksibelt investeringsmandat på tvers av sektorer og investeringsstørrelser, med hovedfokus på ventureinvesteringer

Om Norsk Skogkapital
Norsk Skogkapital AS er et investeringsselskap eid av de fem skogeiersamvirkene, AT Skog SA, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Allskog SA. Norsk Skogkapital vil gjennomføre mulige investeringer på vegne av de fem eierselskapene. Eierne bak Norsk Skogkapital ser et stort potensial innenfor norsk trebasert industri og vil fremover vurdere investeringer i alle deler av verdikjeden i eksisterende og nye virksomheter. Fortrinnsvis vil Norsk Skogkapital AS investere der man i tillegg til kapital, kan tilføre verdier, kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap.