Hopp til innhold

Fredag åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen det nye signalanlegget på tømmerterminalen på Vestmo. Tømmertog kan nå kjøre direkte sørover mot Kongsvinger og slipper en ekstra tur innom Elverum stasjon for å få klarsignal.

Billigere og mer effektivt
– Med det nye signalsystemet på plass spares det inn ca 45 minutter i omløpstida for hvert tog, og på årsbasis gir dette en innsparing på 2,5 mill. kr, med andre ord en billigere og mer effektiv transport av tømmeret, sier rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund. Han er skogeiersamvirkets nøkkelperson når det gjelder arbeidet med tømmertransport på bane og vei.

Ros fra skognæringen
‐ Tømmertransport på tog er en forutsetning for både skogeier og industri. Vi er svært godt fornøyde med effektiviseringen som er gjort på Vestmo-terminalen. Jernbanen betyr enormt mye for skognæringen, og vi er avhengig av at jernbanetransporten fungerer, sa administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Skog til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under arrangementet på Vestmo.

Viktig at Norsenga realiseres
Glommen Skogs administrerende direktør benyttet samtidig anledningen til å understreke betydningen av Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger.

– Vestmo er viktig, men Norsenga er selve navet i godstransporten, sa Gudmund Nordtun.

Prioriterer tiltak for tømmertransporten
Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Signalanlegget på Vestmo er det første av mange tiltak som skal gjennomføres for å effektivisere tømmertransporten på bane.

– I Jernbanedirektoratets godsstrategi er skognæringen ett av fire satsingsområder. Norges Skogeierforbund har over tid prioritert arbeidet med mer effektiv og billigere tømmertransport. Vi er glad for at regjeringen prioriterer tiltak for tømmertransporten. Det betyr mye for næringen, sier Skjølaas.

23. mill. kr til Vestmo
I tillegg til nytt signalsystem har Bane Nor flyttet lastesporet bort fra hovedsporet, noe som øker sikkerheten på Vestmo tømmerterminal.

Totalt har Bane Nor investert 23 mill. kr på Vestmo. Signalsystemet og flyttingen av lastesporet er finansiert gjennom midler til strakstiltak som ble bevilget for å styrke godstransporten på jernbane i 2016.