Hopp til innhold

Årsmøtet gjenvalgte Terje Uggen, Veldre Almenning som leder av styret i Mjøsen Skog. Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang, ble gjenvalgt som nestleder. Sigrid Bergseng, Fåberg, ble valgt inn som nytt styremedlem etter Lisbet Rustad, som takker for seg etter fire år i styret. Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll Feiring ble gjenvalgt. Dette betyr at valgkomiteens innstilling ble fulgt. 

Uggen fikk 121 stemmer, mens ni var blanke. Høye ble gjenvalgt med 126 stemmer, mens fire var blanke.

Etter valget består styret i Mjøsen Skog av:

  • Styreleder Terje Uggen, Veldre Almenning (gjenvalg)
  • Nestleder Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang (gjenvalg)
  • Styremedlem Asbjørn Bjørnstad, Brøttum (ikke på valg)
  • Styremedlem Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll og Feiring (gjenvalg)
  • Styremedlem Sigrid Bergseng, Fåberg (ny)
  • Styremedlem Rune Glæserud, Reinsvoll (ansattrepr.)
  • Styremedlem Anders Flugsrud, Lillehammer (ansattrepr.)

Ordfører Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang, og varaordfører Kjersti Narum, Stange, ble gjenvalgt. Det samme ble kontrollkomiteens leder Astrid Simengård fra Øyer-Tretten, mens Jon Grunde Roland, Fåberg, ble valgt til ny leder av valgkomiteen.