Hopp til innhold

I en enstemmig vedtatt strategi i Glommen Mjøsen Skog SA i høst ble det gjort helt klart fra våre andelseiere at investeringen i Moelven Industrier ASA er viktig for oss og alle aktører i Innlandet. Dermed var det enkelt å brette opp ermene å jobbe for å sikre vår posisjon som aktiv eier i Moelven Industrier ASA fremover.

Forkjøpet har ryddet eiersiden i Moelven Industrier ASA. En foreløpig oppsummering av resultatet er at Glommen Mjøsen Skog SA vil bli eier av drøyt 71% av aksjene i Moelven Industrier ASA. Det er kun Viken Skog som benytter sin forkjøpsrett. De vil da få en eierandel på noe over 20%. AT Skog har fra før en eierandel på rundt 7%. Øvrige eiere har under 0,5%. Eiere som ikke lenger ønsket å være eiere, har solgt seg ut.

I Glommen Mjøsen Skog SA har vi utelukkende vurdert hva vi skulle gjøre ut ifra hva Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier er mest tjent med fremover. Vi mener vi sto ovenfor en god mulighet til å få strukturert opp eiersiden i Moelven. Det behovet har vært der i flere år, og vi har lykkes med det!

Eierstrukturen er nå oversiktlig og med Glommen Mjøsen Skog som eier av 2/3 av aksjene. Vi legger til grunn at de to andre eierne Viken Skog med drøye 20% og AT Skog med ca 8% har samme ambisjon for Moelven Industrier som oss. Det må være åpenbart for alle at dette er en bedre situasjon for både Glommen Mjøsen og Moelven Industrier enn at vi skulle forholdt oss passive. Da ville vi hatt et eierskap i Moelven Industrier med mye av den samme innelåste situasjon som Eidsiva og Felleskjøpet har vært i.

Et aktivt og målrettet eierskap er viktig! Moelven Industrier er et industrilokomotiv i Innlandet og et helt avgjørende element i verdikjeden fra skog til marked. Skogbrukets økonomi er svært tett knyttet opp til at vi har en offensiv, framtidsrettet og konkurransedyktig sagbruksstruktur i Norge. Moelven Industrier er en ledende aktør i både Norge og Sverige og Glommen Mjøsens mål er å utvikle en eierside som kan bringe konsernet videre.

Vi ønsker selvfølgelig og vil legge opp til en god dialog med de andre eierne som har samme interesse av et aktivt og sterkt Moelven Industrier som oss.

Med forbehold om Konkurransetilsynets godkjenning er det nå arbeidet starter. Og vi tror det vil være til glede for oss som aksjonærer, for Moelven Industrier ASA sine ansatte og kunder, lokalsamfunnet i Innlandet og for våre andelseiere som er opptatt av å få avsetning for tømmeret.

Kronikk av Gudmund Nordtun, adm.dir. Glommen Mjøsen Skog SA