Hopp til innhold

Villsvinprosjektet registrer at Kongsvingerområdet og nordover, hvor det også er en betydelig innvandring fra Sverige, har hatt en økning av stammen de siste årene.

I tidligere Akershusområdet ser det ut til at villsvinene ikke har fått noen større utbredelse, etter at de begynte å dukke opp 5-6 år siden, i følge pressemeldingen fra Villsvinprosjektet.

Handlingsplanen lister opp en rekke tiltak 

Fase 2 av prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge« (Villsvinprosjektet) har pågått siden 1/1-2021, og har i samarbeid med blant andre kommunene Halden og Kongsvinger jobbet sammen med jaktvaldene for etablering av grunneiersamarbeid om kontroll av villsvin.

Det foreligger videre planer om å følge opp med prosjekt i Åsnes og Våler kommune og resterende kommuner som har mye observasjoner av villsvin.

Hindre spredning til nye områder

Prosjektområdet strekker seg langs svenskegrensen mellom Halden og Elverum, og foreløpig er 12 storvald utvidet til også å gjelde for villsvin. Dette utgjør et areal på ca 1,5 mill da, og prosjektet tar sikte på å doble dette arealet i løpet av neste år.

Hovedhensikten er å sikre tilstrekkelig jakttrykk gjennom hele året i sammenhengende områder og for å følge utviklingen på stammen. Der vi har hatt en fast villsvinstamme i mange år pga innvandring fra Sverige, vil det være urealistisk å utrydde dem, men det må jaktes såpass intenst at stammen ikke sprer seg til nye områder.

 

Villsvin SSB.jpg

Statistikk fra SSB viser økende fellingstall i hele prosjektområdet, og det registreres en økende motivasjon hos jegere og grunneiere for å hindre ytterligere spredning av villsvin.

 

FAKTA: VILLSVINPROSJEKTET

Handlingsplanen mot villsvin er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Målsettingen i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område.

En regner med at den norske stammen av villsvin er 1000-1500 individer.

Villsvin kan bidra til rask spredning av den fryktede sykdommen afrikansk svinepest, som er en stor trussel for svinenæringen. Sykdommen har spredd seg i Europa, og har kommet til Øst i Tyskland, hvor den også har spredd seg til tamsvin.

Prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» jobber med følgende: (Se www.villsvinprosjektet.no)

  • Etablering av grunneiersamarbeid  på villsvin i samarbeid med jaktvaldene og berørte kommuner.
  • Etablere effektiv jaktrapportering for å overvåke stammen
  • Arrangerer webinarer og jaktkvelder. Neste webinar er 28/10
  • Jegeropplæring i samarbeid med NJFF