Hopp til innhold

Møtet ble avholdt i koronasikre rammer på Scandic på Elverum. Nærinngspolitisk sjef Gunnar Gundersen og organisasjonssjef Per Skaare representerte Glommen Mjøsen Skog. De fokuserte på selskapets og næringas rolle i et samfunnsperspektiv. En næring som har vært gjennom en kostnadseffektivisering og konsolidering knapt noen andre kan sammenlignes med. Samtidig en næring som ser sitt samfunnsansvar i å skape lokale verdier og produsere skog etter modell fra EDEL for å bidra til ytterligere Co2-binding.

Interessen hos politikerne gikk på balansegangen mellom vern og bruk og hvordan og hvem som definerer vernede arealer. I tillegg sammenhengen mellom verdiskaping og økt karbonbinding hvor det offentlige har et særskilt ansvar.

– De noterte seg at skogbruket er en næring som drives etter bærekraftige prinsipper, at klima er en global utfordring mens biologisk mangfold og natur er en mer lokal og regional utfordring. Og ikke minst at tropeproblematikken ikke kan overføres til Norge, forteller Per Skaare.

– Ungdommen var ikke utlært på skog, verken når de kom eller når de gikk, men som en av dem sa: «Jo mer jeg setter meg inn i denne saken, jo mindre finner jeg ut at jeg egentlig kan» – og det er vel et sitat mange kan stille seg bak, sier Per Skaare.

Møte med FrpU_2.jpg

– Vi produserer skog etter modell fra EDEL for å bidra til ytterligere Co2-binding, sa Per Skaare i møtet med ungdomsrepresentantene fra Frp. 

Foto: Gunnar A. Gundersen