Hopp til innhold

Samme dag som skoleelever strømmet ut i gatene og foran Stortinget for å demonstrere for økt klimainnsats, arrangerte Kommunalbanken og Norges Skogeierforbund frokostseminar der temaet var «Hvordan gjøre det mer lønnsomt å velge grønne materialer i bygg».

Byggsektorens direkte klimautslipp utgjør 14 prosent av de norske utslippene. Det meste av dette (10 prosent) er knyttet til framstilling og transport av byggevarer. Reduserte klimautslipp innenfor denne sektoren er derfor av den største betydning for å nå klimamålene.

Grønt skal lønne seg
– Mye har skjedd på dette området de siste par årene. Nå etterspørres ikke minst massivtre i skolebygg på en helt annen måte enn tidligere. Noen hevder at det er dyrere å bygge i tre enn andre materialer. Vårt bidrag er lavere rente til kommuner og fylkeskommuner som velger mer miljø- og klimavennlige materialer, sa Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken i Norge.

Vi har ikke noe valg
– Byggsektoren står for en så stor del av klimautslippene at her er det helt avgjørende at det tas grep for å nå Paris-målene innen 2030, sa Bård Sverre Solem, Eggen Arkitekter. Han er en av Norges fremste arkitekter på bærekraftige materialer og begrunnet hvorfor det er viktig å velge lavutslippsmateriale, hvilke krav som stilles i dag, og hva vi kan vente oss framover.

– Norske klimagassutslipp skal reduseres med 40 % innen 2020 sammenliknet med 1990. Når vi beregner klimautslipp må vi også ta med oss utslippene for å produsere materialene samt transporten, sa Sol, . Tre er ikke det eneste miljøvennlige materialet, sa Solem, som opplyste at for tiden utvikles for eksempel brent leire som alternativt byggemateriale. Samtidig viste han til at tre kom suverent best ut i beregningene som ble gjort på klimagassutslipp ved ulik materialbruk i for eksempel Mjøsbrua.

Etterlyser konkrete tiltak
Fagsjef Kåre Gunnar Fløystad, Zero, etterlyste konkrete virkemidler for å få fortgang i bruken av klimavennlig materialvalg. viste til erfaringene med passivhus.

– For ti år siden trodde vi ikke at passivhus var mulig å realisere. I dag er passivhus normen, så det er mulig å få til endringer i klimavennlig retning. Regjeringen må imidlertid ikke bare oppfordre til å bygge i tre, slik den gjør i den nye skog- og trestrategie, men sette inn virkemidler. Vi trenger mål og krav til klimautslipp fra materialer, sa Fløystad.

Kåre Gunnar Fløystad_Zero_ under frokostseminar 2.03.2019 Foto Berit SannessFagsjef Kåre Gunnar Fløystad, Zero. Foto: Berit Sanness

 

Valle Wood
Utviklingssjef Christian Hirass i NCC fortalte hvordan miljøelementet og god arkitektur er koplet sammen under utviklingen av Valle Wood, et forretningsbygg i massivtre som er under ferdigstillelse i Oslo.

– Vi har tenkt helhet, og ingen skal være i tvil om at dette er et trebygg. Byggeprosessen har gått raskere enn normalt selv om gjennomføringsprosessen har vært annerledes. Bygget har blitt noe dyrere enn med andre materialer, men det skyldes delvis at vi har økt kvaliteten på bygget. Og det balanseres ut ved at leieinntektene også har gått opp. Byggingen av Valle Wood har gitt NCC verdifull kompetanse på å bygge i massivtre. Vi ser at slike bygg kommer til å bli et produkt for framtiden, sa utviklingssjefen i NCC.

ncc_Foto Gina AakreUtviklingssjef Christian Hirass i NCC. Foto: Gina Aakre, Magasin Skog