Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog var 08.11.2022 for første gang medarrangør av konferansen Opp og fram i Terningen Arena i Elverum, sammen med SpareBank 1 Østlandet, Østlendingen, Elverum Håndball og KPMG.

Rød tråd gjennom årets program var rekruttering, og Gudmund Nordtun holdt foredrag med følgende tittel: Vi skaper verdier i skogen gjennom menneskene – hvordan får vi dem?

Gjennom foredraget fikk han mulighet til å fortelle om utviklingen i skogbruket og bredden i Glommen Mjøsen Skogs virksomhet – som i stort dreier seg om å hjelpe skogeierne å skape verdier på eiendommene sine, og å sikre fornybart råstoff til produkter og bygg som samfunnet har behov for.

Bredden av kompetanse som trengs i virksomheten har blitt betydelig utvidet de siste årene.

– For noen år siden hadde jeg aldri trodd at vi skulle ha en trainee på bærekraft og taksonomi og en PhD-stipendiat på skogbruk og miljø. Men her ser dere dem altså: Karoline Beate Kjos Nordli og Ane Christensen Tange. De er svært viktige for oss, sa Nordtun.

Karoline og Ane.png

Glommen Mjøsen Skogs bærekraftsarbeid favner vidt, og i fjor ble årlig, systematisk bærekraftsrapportering innført.

Nordtun fortalte om miljøsertifisering (all norsk skog er miljøsertifisert), og skogens rolle for klima og karbonbinding. Likevel mener noen at skogen helst skal stå urørt, noe Nordtun blant annet koblet til økende urbanisering.

Rekrutteringsprosesser i Glommen Mjøsen viser uansett at verdier veier tungt for de som søker jobb i skogbruket, og han la fram følgende viktige, verdimessige momenter som Glommen Mjøsen Skog kan tilby:

  • Løsningen både for fornybare ressurser og klima
  • Rask teknologisk utvikling
  • Jobb med mening – langsiktige resultater,
    bokstavelig talt sette spor
  • Etterspør nå bredere kompetanse – nødvendig for å opprettholde Licence to operate
  • Gir mening å snakke om bærekraft hos oss

20221108_084421.jpg