Hopp til innhold
Heidi Hemstad i samtale med Geir Pollestad (med hjelm og refleksvest).
Heidi Hemstad understreket for skogminister Pollestad viktigheten av å tenke langsiktig for å sikre fornybare ressurser fra skogen for framtida. Foto: Marius Lippestad / Norges Skogeierforbund

Med levende skog som møtelokaler og kaffebål som samlingspunkt møtte landbruks- og matministeren representanter fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Norges Skogeierforbund og andre av skogeierorganisasjonene i skogen i Nannestad.

Her fikk Pollestad innblikk i skogbrukets miljøarbeid og fikk se i praksis hvordan skogbruksledere og hogstmaskinførere bruker avanserte kart når de planlegger og gjennomfører hogst. Prøvekjøring av hogstmaskin var også på programmet for skogministeren.

Geir Pollestad sitter i en hogstmaskin.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad likte seg i hogstmaskina. Foto: Marius Lippestad / Norges Skogeierforbund

– Skogbruket må drives langsiktig

Heidi Heimstad, som er styreleder i Glommen Mjøsen Skog og Norges Skogeierforbund, benyttet møtet med statsråden til å understreke hvor viktig det er at skogbruket drives langsiktig.

– Vi skal nå klimamålene raskt, men vi må minne både myndigheter og samfunnet rundt oss på at vi ikke kan handle og tenke i et kortsiktig perspektiv når det kommer til skogressursene. Vi er nødt til å tenke langsiktig i forhold til alt vi gjør i skogen for å utnytte skogens potensiale og sørge for en fornybar ressurs for fremtidige generasjoner, sa Hemstad.

Heidi Hemstad snakker foran en gruppe rundt en bålpanne.
Heidi Hemstad synes det var et positivt og nyttig møte med ministeren rundt bålet i skogen. Foto: Marius Lippestad / Norges Skogeierforbund

Ønsker et aktivt og bærekraftig skogbruk

Selv la Geir Pollestad vekt på at skogen binder nær halvparten av Norges årlige klimagassutslipp og på alle de fornybare produktene som kommer fra skogen.

– Jeg er opptatt av å prioritere det bærekraftige skogbruket, og at det er en viktig del av klimasatsingen, sa Pollestad. Han mener at hans departement med ansvar for skogen kanskje er det departementet som har aller mest med klima å gjøre og vil legge til rette for et aktivt og bærekraftig skogbruk.

Etter møtet har Heidi Hemstad forventinger om at statsråden tar dette videre til regjeringen.

– Han støtter det langsiktige perspektivet, og det er viktig at han tar det videre med de andre statsrådene. Han må stå på for skogen, og det var han tydelig på selv også, sier hun.