Hopp til innhold

Oppkjøpet ble kunngjort i en pressemelding 8. desember, og overtakelsen skjer 4. januar 2021. 

Fortsetter det gode samarbeidet med Moelven

Moelven Telemarksbruket har vært eid av Moelven (51%) og AT Skog (49%) de siste 17 årene. Moelven tok i 2000 over hele den tremekaniske virksomheten til Norske Skog. Da var Telemarksbruket ett av flere sagbruk som ble med i overtagelsen.

Vi ønsker lykke til og er glad for at det fortsatt blir et godt samarbeid mellom AT Skog og Moelven, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Alle 31 medarbeidere fortsetter i selskapet under det nye eierskapet

– Det er med blanda følelser vi gjør dette, men det er en god løsning for alle parter. Vi mister gode kolleger i Moelven, som nå blir en del av AT Skog. Samtidig får medarbeiderne en eier med et sterkt lokalt engasjement, og som kan prioritere en videreutvikling av sagbruket på en annen måte enn hva vi kan gjøre med vår totale sagbruksportefølje, sier Anders Lindh, divisjonssjef i Moelven Timber.

Glommen Mjøsen Skog er største eier i Moelven Industrier ASA.

Pressemeldingen leser du her