Hopp til innhold

Rettet mot tillitsvalgte 

– Å være tillitsvalgt i Glommen Mjøsen Skog skal være inspirerende og motiverende, samtidig som det innebærer et ansvar overfor våre 7.000 andelseiere. Du sitter i et viktig verv som representant for mange ulike typer skogeiere fra en stor og variert geografi, sier Ivar Stuve som står bak kursserien. 

Skolestart er allerede neste uke. Da står Glommen Mjøsen Skogs kjernevirksomhet på timeplanen. 

– Målet for modulen er at deltagerne skal kjenne prinsipper og hovedtrekk i  kjernevirksomheten som er tømmeromsetningen og i tillegg et bredt spekter av våre skogfaglige tjenester, sier Ivar Stuve. 

Forventninger fra våre tillitsvalgte

Tollef Mykleby fra Sør-Østerdal Skogeierområde mener at det er behov for et godt tilbud til tillitsvalgte på dette området.

– Grunnleggende mener jeg at man alltid skal være åpen for ny kunnskap. Og vi trenger å ha med oss tidligere historikk eks. de ulike formene for organisering vi har vært gjennom. Vi trenger også å diskutere og tydeliggjøre hva det ligger i rollen som tillitsvalgt og hvordan dette håndteres. Det er alltid viktig å kjenne sin egen organisasjon og det er ofte noe nytt å fange opp, sier han.

Pia Knøsen Lund i Solør Skogeierområde forteller at hun som fersk tillisvalgt har etterspurt et opplæringsprogram.

– Det er viktig å få organisasjonen inn under huden med en gang. Jeg trenger kompetanse-påfyll og ønsker å være med på alle modulene, sier hun.

Trond Kalstad i Sør-Gudbrandsdal Skogeierområde mener at opplæring og drill av tillitsvalgte er viktig og bør være en løpende oppgave for Glommen Mjøsen Skog. 

– Som tillitsvalgt har vi alle ulike ståsteder med ulik bakgrunn og erfaringer. Jeg er opptatt av at det å ta på seg et tillitsverv forplikter og krever påfyll av kompetanse og genuin interesse for å bidra aktivt i organisasjonen.

Styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog oppfordrer både de med lang fartstid og de mer uerfarne til å delta på et eller flere tema som er sentrale for å kunne fylle den viktige rolle som tillitsvalgt.

– Styret ser fram til at vi nå kommer i gang med Glommen Mjøsen-skolen. Det er å være tillitsvalgt krever stadig påfyll og ajourføring av kompetanse. 

Digital undervisning  

– En vidstrakt geografi gjør at vi har valgt å holde kurset digitalt via Teams. Det gjør at flere får muligheten til å delta. Det legges opp til fire moduler med ulike temaer i relativt korte sekevnser med våre fagsjefer som innledere, sier Ivar Stuve.  

 

– En tillitsvalgt i dag, møter andre utfordringer og problemstillinger enn tillitsvalgte for ti år siden. Innholdet i Glommen Mjøsen-skolen har som mål å speile virkeligheten vi lever i og utfordringer som måtte komme.

Til kursplanen for Glommen Mjøsen-skolen