Hopp til innhold

– Det har vært spennende og utfordrende å finne en alternativ løsning på de ordinære andelsermøtene, men synes at vi har fått det til bra, sier årsmøtets ordfører Ellen Fauske Bleness, som har bistått prosessen og fungert som «tellekorps».

Korona-situasjonen og hensynet til smittevern gjorde at gjennomføringen av andelseiermøtene ble gjort uten fysisk oppmøte denne våren. I Midt-Østerdal og Nord-Østerdal rakk møtene å bli gjennomført på ordinær måte før smitteverntiltakene satte inn for fullt, mens de øvrige møtene ble gjennomført ved hjelp av e-post og brev i uke 16 til 20.

– Andelseierne har vist forståelse for at vi måtte gjøre det slik, og slik sørget for at vi i det hele tatt fikk avholdt andelseiermøtene denne våre. Man tenker jo på om noe kan gå galt, men jeg føler meg trygg på at dette har gått riktig for seg og at vi har greit å ivareta vedtektene og de hensyn vi må ta på en god måte, sier Fauske Bleness.

Ingen negative tilbakemeldinger
Organisasjonssjef Per Skaare i Glommen Mjøsen Skog sier det vil bli gjort en evaluering av møteformen etter at selve årsmøtet er avholdt i midten av juni. 

– Om det har vært vellykket er ikke opp til oss å vurdere, men det har ikke vært negative tilbakemeldinger. Samtidig er det nytt for oss alle å gjennomføre denne type møter innenfor en ramme som korona-situasjonen har gitt, sier Skaare i Glommen Mjøsen Skog. 

Alle skal inkluderes
Følgende punkter ble lagt til grunn i gjennomføringen av de digitale andelseiermøtene:
• Alle skulle få anledning til å delta.
• Alle skulle få anledning til å ytre seg og få svar.
• Alle skulle bli hørt.

I første utsending kom det ikke inn noen motforslag til styrets forslag på vedtektsendringer eller til styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av årsresultatet. I første utsendelse kom det heller ikke inn noen forslag til motkandidater til valgkomiteens innstilling i de ulike skogeierområdene.

7200 andelseiere – 400 har stemt
Totalt er det blitt avlagt 400 stemmer fordelt på 15 skogeierområder. Det utgjør en deltakelse på 5,6 prosent av den totale medlemssmassen. 97 prosent av dem som stemte har støttet styrets forslag til vedtektsendringer og 99 prosent har støttet styrets forslag til årsberetning, regnskap og disponering av resultat.

– Det gir årsmøterepresentantene tydelige signaler fra andelseierne når disse saken skal besluttes i årsmøtet som skal avholdes 16. juni, sier Skaare.

Nær 90 prosent har krysset av og støttet valgkomiteens innstilling i de ulike skogeierområdene, som viser et stort flertall for valgkomiteens innstilling i alle skogeierområdene.

Protokoller og spørsmål/svar
Med utgangspunkt i resultatene fra avstemmingen vil det bli laget protokoller for hvert enkelt skogeierområde, som vil bli signert av ordfører Ellen Fauske Bleness. De spørsmål og kommentarer som har kommet i forbindelse med gjennomføring av andelseiermøtene finner du her.