Hopp til innhold
- Vi har lagt bak oss rekordårene etter pandemien og opplever nå en hverdag som ligner mer på den vi hadde før 2020, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i en pressemelding. Foto: Moelven

Konsernet omsatte for NOK 7040 millioner i løpet av årets seks første måneder. Det er en nedgang på NOK 1172 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Driftsresultatet for første halvår endte på NOK 343 millioner, mot NOK 1629 millioner for samme periode i fjor.

– Vi har lagt bak oss rekordårene etter pandemien og opplever nå en hverdag som ligner mer på den vi hadde før 2020. Sett i lys av den krevende markedssituasjonen vi står midt oppe i, er vi fornøyde med halvårsresultatet, men vi forventer at de neste seks månedene vil preges av enda større usikkerhet, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Glommen Mjøsen Skog er majoritetseier i Moelven Industrier ASA.

Brems i forbruket

Etterspørselen etter sagede trevarer ble redusert i løpet av første halvår, men holdt seg likevel på et tilfredsstillende nivå internasjonalt. På hjemmemarkedene i Skandinavia var aktiviteten lav innen byggevarehandelen og det settes også i gang langt færre nye bolig- og fritidsboligprosjekter.

– Inflasjon, stigende renter og økte kostnader generelt i samfunnet gjør at det private forbruket avtar. Folk må prioritere hardere hva de skal bruke penger på og dette påvirker også salget av trevarer, sier Kristiansen.

Som følge av den kraftige nedgangen i byggemarkedet, ble det i mai kjent at Moelven Limtre AS legger ned avdelingen i Agder, der 15 personer mister jobben.

Selskapene i Byggsystem-divisjonen, som i tillegg til limtre også produserer byggmoduler og kontorinnredninger, opplevde samlet sett god aktivitet i prosjekter innenfor bygg, anlegg og infrastruktur, samt andre mindre prosjekter dette halvåret.

Ruster seg for framtiden

Konsernsjefen forteller at de usikre tidene påvirker fortjenesten til konsernet.

– Markedet er bratt og uforutsigbart. De økte kostnadene gir en lavere fortjeneste på produktene våre og vi opplever at marginene er under stadig økende press – gjennom hele verdikjeden.

Moelven fortsetter likevel å jobbe etter de langsiktige strategiene som er lagt.

– Markedet vil alltid gå opp og ned, men vi er overbevist om at våre klimasmarte produkter og tjenester er viktigere enn noen gang. Vi fortsetter derfor å ruste oss for framtiden, og jobber både strategisk og operativt med å utvikle en internasjonal konkurransekraft i alt vi gjør, sier Kristiansen.

Administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

– Selv om bildet er uoversiktlig og usikkert, er Moelven godt posisjonert i sine viktigste markeder. Moelven er flinke til å ta grep når det er behov, nå blir det også tydelig at man har igjen for å være et internasjonalt selskap med marked over hele verden. Markedene er ulike i forskjellige deler av verden, og Moelven evner å utnytte dette så optimalt som mulig, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Høy etterspørsel og gode tømmerpriser i høst

Nordtun understreker videre at tømmerprisene er gode, til tross for et labert ferdigvaremarked.

– Årsaken til at tømmerprisene holder seg til tross for fallende trelastpriser er råvaremangel og dermed høy etterspørsel av tømmer, sier Nordtun.

Med våte forhold i skogen og valutafordeler i eksport tyder alt på at etterspørsel og gode tømmerpriser kan holde seg utover høsten. 

Etterlengtet konklusjon om Tretten bru

I august kom konklusjonen til Statens havarikommisjon om årsakene til kollapsen av Tretten bru. Moelven Limtre produserte og monterte limtreet til brua, etter bestilling fra byggherre. Prosjekteringen og dimensjoneringen ble gjort i forkant av bestilling til Moelven. Rapporten var tydelig på at limtreet ikke hadde noe med årsaken til kollapsen å gjøre.

– Konklusjonen var både etterlengtet og forventet. Vi er glade for at treverket og vårt limtre er frikjent. Nå er vi klare for å se framover og fortsette å bygge en bærekraftig framtid i tre, sier Kristiansen.

Les Moelvens kvartalsrapport for Q2 2023 her (PDF).