Hopp til innhold

Dette kommer i tillegg til andre svenske og finske aktører som nå i løpet av få måneder vil legge ned kapasitet innen trykkpapir tilsvarende et årlig forbruk på ca 2,5 millioner kubikkmeter virke. Trøsten for produksjonslinja som trolig blir nedlagt på Hylte Bruk er at den i hovedsak er basert på returfiber. Kapasitetsnedleggelsene vil selvsagt bedre markedsvilkårene for de gjenværende produsenter – en liten stund – før den stadig manglende etterspørsel vil gjøre nye nedleggelser nødvendig. Med et høyt råvarelager hos industrien er avsetningssituasjonen krevende, noe som også påvirker sagbrukenes mulighet til å få inn nok sagtømmer. Tross alt er en vesentlig del av skogen massevirkekvalitet.

God etterspørsel etter trelast

Trelastlagrene er lave og etterspørselen fortsatt god. Trolig vil sagbrukene gå som normalt fram til nyttår for å fylle opp igjen trelastlageret og betjene markedet. Faktisk ser det ut til at etterspørselen av trelast holder seg brukbart også framover i 2021 selv om usikkerhet rundt nivå på byggeaktivitet er til stede.

Glommen Mjøsen Skog setter lit til at vår langsiktige strategi med god nærhet til våre viktige samarbeidende kunder sørger for balanse i avsetning og prisnivå også utover høsten og vinteren.