Hopp til innhold

Kandidaten tilbys fast stilling hos Glommen Mjøsen, Elverum. Tematikken vil være sentrert om hvordan skogbruk i Norge skal drives med fokus på å ivareta biologisk mangfold og samtidig sikre grønn verdiskaping.  

Kandidaten vil bli innrullert i PhD-programmet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet, og hovedveileder vil bli førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie. Kandidaten vil utforme doktorgradsprosjektet sammen med Glommen Mjøsen Skog og veiledere.

Skogen er midt i de store utfordringene – klima og naturmangfold

Glommen Mjøsen Skog ønsker å være en ledende aktør i videreutviklingen av et bærekraftig skogbruk. Skogbruket har gjennom flere generasjoner bygget opp en stor, verdifull skogressurs i Norge, der kunnskapsbasert forvaltning og utvikling av ressursen alltid har stått sterkt.

Det er i dag tre ganger så mye stående tømmervolum i norske skoger som for 100 år siden og tilveksten er mer enn doblet. I mer enn 100 år har Glommen Mjøsen Skog og dets andelseiere ønsket å ligge i forkant av å videreutvikle og utnytte denne ressursen til bærekraftig verdiskaping.

Vi anser at en av våre fremste oppgaver er å være en faglig og operativ ressurs i Norge i diskusjoner knyttet til klima og naturmangfold i skog.  

Norsk skogbruk forvaltes bærekraftig

De viktigste indikatorene for biologisk mangfold peker i riktig retning, men dette kan videreutvikles og organisasjonen har behov for stadig kunnskapsoppdatering i feltet.  

Vi søker en mastergradskandidat 

  • med bakgrunn i biologi, skogbruk, økologi, naturforvaltning eller lignende, gjerne med god kjennskap til boreal skog som økosystem og skogbruk som det drives i Norge, og som tilfredsstiller opptakskravene til PhD-programmet. Klikk her for detaljerte opptakskrav  
  • som vil gjennomføre et 4-årig PhD-studium (tre års studier fordelt over fire år) som retter søkelyset mot utfordringer som opptar oss og som interesserer deg 
  • som vil bidra til å styrke kompetansenivået om økologisk bærekraft i Glommen Mjøsen

Du får hovedarbeidsplass hos Glommen Mjøsen Skog og studietilhørighet til Høgskolen i Innlandet, studiested Evenstad. Kandidaten vil rapportere til en person på ledernivå og til ledergruppa i Glommen Mjøsen, og vil samtidig være en aktiv deltaker i PhD-programmet på Høgskolen ved å være med på kurs, seminarer og ha delt kontorplass etter nærmere avtale.  

Vi kan tilby

  • Et unikt doktorgradsløp midt i debatten om det grønne skiftet og bruk av naturressurser, som du i stor grad kan være med å utforme
  • Lønn etter avtale.

Henvendelser om og søknad på stillingen til; Næringspolitisk sjef Gunnar A Gundersen, 90184759, gg@glommen-mjosen.no

Utlysningen finner du også her

 
Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeiersamvirke som eies av omkring 7000 skogeiere i Innlandet og deler av Viken fylke. Virksomheten er desentralisert med hovedadministrasjon på Elverum. Tømmeromsetning er selskapets største forretningsområde og årlig omsetter Glommen Mjøsen Skog med datterselskap tømmer for over 2 milliarder kroner. Bedriften utfører også en rekke skogtjenester, gir faglige råd til skogeierne, samt er landets ledende bedrift innenfor skogtakst og digitale forvaltningsverktøy.