Hopp til innhold

Inkedbilde -20211027-125546-122dce15_LI.jpg

Foto: Ane Christensen Tange

Det er valgt ut 5 studieområder innenfor geografien til Glommen Mjøsen Skog hvor feltarbeidet skal gjennomføres. Det er Halden og Aremark (studieområde 1), Gjøvik og Vestre-Toten (studieområde 2), Elverum og Våler (studieområde 3), Alvdal (studieområde 4) og Lesja og Lom (Studieområde 5).

– Områdene er valgt ut fordi vi ønsker geografisk spredning, oppdatert skogbruksplan mellom 2015-2019 og at det finnes tilgjengelige ortofoto over kommunen fra 2000-2005, forteller Ane Christensen Tange.

– Innenfor hvert studieområde trekkes det ut tilfeldig ca. 50 prøvebestander blant alle våre og Nortømmers virkeskontrakter i 2020 og 2021. Prøvebestanden velges tilfeldig fra disse kontraktene. Berørte skogeiere får beskjed direkte per e-post. Feltarbeidet vil foregå i juni august, september og oktober.

Hensikt og gjennomføring

Hensikten med prosjektet og feltarbeidet er å undersøke om intensjonen i PEFC-standarden blir ivaretatt og hvordan kvaliteten er på livsløpstrærne og kantsonen som settes igjen.

– Resultatet av dette arbeidet vil være viktig for Glommen Mjøsens miljøarbeid for å skape bedre dokumentasjon på virkningen av de miljøhensynene som tas av skogbruket, sier hun.

Prøveflater blir plassert tilfeldig i de utvalgte bestandene ved hjelp av Glommen Mjøsens interne kartsystem. Det skal gjøres enkle målinger, som trehøyde, diameter ved brysthøyde, registrering av art og tilstand på trærne, og vegetasjonskartlegging innenfor prøveflaten. Det skal ikke gjøres noen målinger eller tiltak som vil påvirke/skade ungskogen. Det tas hensyn til at bestandene er plantefelt eller skal forynges naturlig.

bilde -20220426-132413-11871748.jpeg

Foto: Ane Christensen Tange

Mer informasjon om prosjektet finner du på Norges forskningsråds hjemmeside her.

Spørsmål kan rettes til stipendiat Ane Christensen Tange på e-post: at@glommen-mjosen.no eller mobil: 97680142

Nærings-PhD i Glommen Mjøsen Skog

Nærings-phd kalles doktorgradsutdanninger som er knyttet opp mot arbeid i konkrete bedrifter. I et Nærings-PhD-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

Normert tid for en doktorgrad er tre år. Ane Christensen Tange vil jobbe 25 prosent som biolog i Glommen Mjøsen Skog ved siden av studiene og vil dermed ha fire år på seg til å fullføre doktorgraden. 

Ane Christensen Tange har hovedarbeidsplass på Glommen Mjøsen Skogs hovedkontor i Elverum og studietilhørighet til Høgskolen i Innlandet, studiested Evenstad.