Hopp til innhold

– Vi mener mekanisk beskyttelse gir minst like god beskyttelse mot gransnutebille enn kjemikaler, sier skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog.

– Vi ønsker også å redusere bruken av planter påført kjemikaler av hensyn til plantører og alle som håndterer skogplanter.

Overgangen fra planter behandlet med kjemikaler til planter med mekanisk beskyttelse vil medføre en prisoppgang på planter.

– Allerede denne våren vil andelen planter med mekanisk beskyttelse passere 40 prosent og målet er at alle planter etter hvert skal leveres med mekanisk plantebeskyttelse. Planteskolene som vi kjøper planter av er godt i gang med omlegging av produksjonen for å kunne levere planter med mekanisk plantebeskyttelse, orienterer hun.

To typer beskyttelse

– Våren 2021 vil vi først og fremst tilby planter med conniflex levert fra Skogplanter Øst Norge og Svenska Skogsplantor og noe planter med woodcoat levert fra Skogplanter Innlandet. Fra høsten av vil andel planter med woodcoat øke, forteller hun.

conniflex-sand.jpg

Conniflex: Sand og lim beskytter mot gransnutebille.

Begge metodene er miljøvennlige og skal beskytte plantene i to vekstsesonger. Conniflex består av sandkorn og vannbasert lim, mens woodcoat består av kiselmel og bindestoff. Den tynne hinnen som påføres beskytter nederste 10-15 cm av planta, og vil etter hvert sprekke opp ettersom planta vokser.

Forsøk viser at planter beskyttet med conniflex eller woodcoat har like stor beskyttende effekt mot gransnutebillen som kjemisk beskyttelse. Begge beskyttelsesmetodene er testet ut i felt og er allerede mye benyttet blant annet i Sverige.

Rapport fra forsøk leser du her