Hopp til innhold

Arbeidskraften er tilbake

Vårplantingen ble avsluttet etter at de siste plantene havnet i bakken første uka i juli.

– Plantejobben er utført av en god miks av norske ungdommer, våre faste innleide sesongarbeidere og skogeiere som ønsker å plante selv. For inneværende års plantesesong er vi så godt som tilbake til normalen hva arbeidskraft angår, forteller skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad i Glommen Mjøsen Skog.

Kvalitetskontroll

Kvaliteten på plantejobbene følges opp nøye. I tillegg til egne skogkulturledere har åtte skogstudenter bistått med oppfølging av gjennomført skogkulturaktivitet.

– Det er gode tilbakemeldinger fra kontrollørene. De rapporterer at riktig antall planter er satt ut på gode planteplasser, så dette ser lovende ut, sier hun.

2021-04 Skogplanting Foto Silje Ludvigsen Glommen Mjøsen Skog (45).jpg

Ny foryngelse etter hogst

En viktig del av skogforvaltningen er skogbrukslovens pålegg om planting etter hogst. Landbruksdirektoratet forventer at det samlede plantetallet for 2022 lander et sted mellom 45 og 50 millioner planter. Nær halvparten av plantene som blir satt ut blir plantet i Innlandet, og av disse står Glommen Mjøsen Skog for hele 16 millioner. Det meste av plantingen skjer som nyplanting etter hogst. 

– Plantekontraktene inngås samtidig som man inngår kontrakt om hogst av tømmer. Med høye tømmerpriser og god etterspørsel blir hogstviljen blant skogeierne stor. Dette, sammen med økt bevissthet rundt viktigheten av foryngelse og gode tilskuddsordninger, har bidratt til rekordplantingen, sier hun.

– Skogeier bestemmer selv når det skal plantes innenfor en treårsperiode. De fleste planter samme året eller året etter hogst, i tråd med våre anbefalinger i EDEL. Med god oversikt over plantbehovet, kan vi også varsle planteskolene slik at de gis nødvendig forutsigbarhet til å planlegge sin produksjon.

Økende interesse for furu

På landsbasis er det grana som dominerer. Omkring 95 prosent av de utsatte plantene er vanlig norsk gran, mens de resterende 5 prosentene er dominert av furu. I Glommen Mjøsen Skog har skogeierne vist en økende interesse for furu, blant annet for å få en mer klimasterk skog.

– Etablering av mer furu og barblandingsskoger vurderes å være med på å skape en mer klimatilpasset skog som reduserer faren for stormskader og råte, sier hun.

Glommen Mjøsen Skog står for rundt 90 prosent av all furuplanting i Norge og Anne Guri Kløvstad forteller at det også blir satt ny planterekord for furu i år.

– Vi har satt ut 3 millioner furuplanter i 2022 mot 1 million i 2021, furandelen utgjør dermed hele 18 prosent. Dette er mulig på grunn av vesentlig import av furuplanter fra Sverige, i tillegg til innkjøp av norske planter produsert av foredlet svensk frømateriale.

Høstplantingen starter i disse dager

– Tradisjonelt planter vi det meste av høstplantene med egne folk, da er det normalt færre skogeiere som planter selv. Men, vi har planter nok på lager. Skogeiere som vil plante selv får kjøpt så mange planter de vil ha, ved å kontakte skogbruksleder, sier Anne Guri Kløvstad.  

Om høsten kan man plante så lenge det er praktisk mulig, normalt pleier Glommen Mjøsen Skog å avslutte høstplantinga i løpet av oktober.

– Det er fullt mulig å plante så lenge det ikke er tele i bakken, og det er det forhåpentligvis en stund til det blir, sier hun.

Sverre holder furuplante.jpg

– Glommen Mjøsen Skog tilbyr kun furuplanter fra åpne plantebrett fordi denne produksjonen gir en svært god rotkvalitet. Det meste av furuplantingen foregår om våren, forteller fagsjef skogskjøtsel Sverre Holm. Foto: Merete Haagenrud