Hopp til innhold
 
Sverre Holm i aksjon.jpg
 
Fagsjef Sverre Holm tok deltakerne med på alle tiltakene som gjennomføres i skogen i løpet av et omløp. De fikk høre om hogstklasser, beregning av volum i et bestand, poenget med tynning av skogen, og mye, mye mer. 
 
– Å få snakke om det du er glødende opptatt av og spre kunnskap om skogbruk er viktig og ikke minst veldig moro, sa Holm. 
 
Selve hogsten med demonstrasjon av et hogstlag i aksjon ble et av høydepunktene i skogen. Jammen ble det prøvekjøring av skogsmaskin og lassbærer også – sistnevnte med en mulighet til å teste spakene. 

Henriette Melsom og Gunnar Aakrann Eek.jpg

Gunnar Aakrann Eek (th) CFO i Glommen Mjøsen Skog holdt hånd om innhold og regi på skogdagen. Her med Henriette Melsom fra Høgskolen i Innlandet. 

Fra frø til trelast

Treet er en fantastisk råvare som det kan lages en mengde produkter av. Skogdagen tok deltakerne gjennom hele produksjonskjeden fra frøproduksjon ved Skavhaugen frøplantasje til trelastproduksjon ved Moelven Våler. 
 
Skogfrøverket driver foredling på skogstrær for å kunne levere frø som gir skog med god klimatilpasning og vekst. Skogfrøverket forvalter 26 ulike frøplantasjeanlegg blant disse Skavhaugen frøplantasje hvor det blir produsere genetisk og fysiologisk godt frø for skogbruksformål.
 
Omvisning Moelven.jpg
Direktør Knut Berg (i midten) i Moelven Våler.
 
Moelven Våler er Norges største sagbruk og huser også Norges mest moderne tømmersortering med røntgenramme og 3D-skanner, som enkelt forklart analyserer hva tømmeret egner seg best til. Her hadde direktør Knut Berg regien for omvisningen. I tillegg var det orienteringer fra divisjonsdirektør Anders Lindh fra Moelven Timber og Lars Storslett, som er direktør for virkesforsyning, fiber og bioenergi.

Ingen tilfeldigheter

Den kanskje viktigste lærdommen kom til slutt: Godt skogbruk blir drevet gjennom en lang rekke høyt kvalifiserte valg. Det er ingen tilfeldigheter – eksemplifisert ved de praktiske finessene ved gamle dagers tømmerfløting og ved de langsiktige forsøkene som danner grunnlaget for dagens frøforedling.
 
Og det er særdeles langsiktige valg. Vi produserer trær som skal vokse i 50 til 120 år, i et klima som vil endre seg drastisk. Skogbrukets største utfordring er derfor å etablere skoger som tåler framtidas klima.
 
Gode samarbeidspartnere_beskåret.jpg
Vi takker for stort engasjement fra deltakerne fra Advokatfirmaet Thallaug ANS, Arntzen de Besche, Danske Bank Norge og Henriette Melsom HR-rådgivning.