Hopp til innhold

– Det er tragisk for det seriøse naturvern at man til de grader har rettsliggjort ulveforvaltningen at jussen nå trumfer politikken.

Seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen, Glommen Mjøsen Skog

PRESSEMELDING FRA NATURBRUKSALLIANSEN: 

– Dette oppleves som et nytt slag i ansiktet for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket i ulvesonen, som nå har en klar forventning om at Stortingets bestandsmål følges opp. Naturbruksalliansen mener at Klima- og miljødepartementets (KLD) vedtak innebærer et skritt i riktig retning mot å nå bestandsmålet.

Etter at NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre Rovdyr begjærte midlertidig forføyning mot KLDs vedtak fra 22. desember 2021 om felling av 25 ulv innenfor ulvesonen, stoppet Tingretten midlertidig lisensfellingen som skulle startet 1. januar. Tingretten vurderer at saken ikke er tilstrekkelig belyst og ønsker Staten ved KLD får uttale seg før retten kan ta stilling til gyldigheten av departementets vedtak.

Naturbruksalliansen forventer at disse forhandlingene kommer i gang så fort som mulig, og at vi får en rask avklaring. Det er avgjørende at det gis tid til planlegging for at gjennomføringen av jakta skal blir god.

– Dette framstår som et juridisk spill som slår beina under både folkestyre og forvaltning, sier Kollerud. – Det er rett og slett ubegripelig.

Kontaktpersoner for Naturbruksalliansen:
Elin Kollerud, sekretær: elin@ufas.no, mob 92 04 72 34
Erling Aas-Eng, leder: erling@radhusetvingelen.no, mob. 40 23 28 37

FAKTA:
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.