Hopp til innhold

Bakken mener august-prisene på tømmer bør vekke begeistring, og oppfordrer den enkelte skogeier til å kontakte sin skogbruksleder for et meget godt tilbud på skogsdrift.

Selv om ferdigvaremarkedet er kjølig, er det solid etterspørsel etter tømmer. Bakken forklarer det slik:

– Atter en gang ser vi at ferdigvaremarked og råvaremarked er to uavhengige markeder. Prisutviklingen på trelast, papir, kartong og andre av industriens trebaserte produkter peker ned. Samtidig har vi solid råvare-etterspørsel på grunn av mangel på både sagtømmer, massevirke og biovirke. Dette gir betydelig økte priser nå fra august, sier Bakken.

Svak valuta har også positiv effekt på etterspørselen, forklarer salgssjef tømmer Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

I internasjonal målestokk er handelsmarkedet generelt kjølig. Men skandinavisk industri har større evne til å holde hodet over vannet på grunn av svak valuta.

– Nå gjelder det for industrien i Skandinavia å benytte anledningen til å øke sine andeler i ulike markeder ved å selge på eksport. Vi ser at flere industriaktører i land med euro som valuta reduserer sin produksjon på grunn av negative produksjonskalkyler, sier Bakken.

Det er fortsatt slik at volumene forflytter seg innen våre tre hoved-råvaresortimenter: Bioenergimarkedet tar fra massevirkemarkedet og massevirkemarkedet tar fra sagtømmermarkedet.

– Dette er langt mer framtredende i Sverige enn her i Norge, siden de store svenske skogsbolagene med egen skog gjør sine tilpasninger for å optimalisere råvarefangst mot industribehov. Svenskene har også et gigantisk bioenergimarked sammenlignet med det vi har i Norge, kommenterer Bakken.