Hopp til innhold

– Vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn av koronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting, sier sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad i en pressemelding. 

– Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes. Jeg håper et ekstra plantetilskudd vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen, sier Bollestad.

Vanskelig å få inn arbeidskraft
Karanteneregler for utenlandsk arbeidskraft skaper et dilemma før vårens plantesesong der millioner av planter skal ned i jorda. Landbruks- og matdepartementet legger med dette til rette for at skognæringen likevel skal få økonomi til å gjennomføre denne plantingen.

Opplæring av ny arbeidskraft koster
Glommen Mjøsen Skog skal fra etter påske og utover plante rundt 8 millioner planter for våre medlemmer og skogeiere – det utgjør rundt 16.000 dagsverk i noen hektiske vårmåneder. 

I løpet av de siste ukene har Glommen Mjøsen Skog og de andre aktørene i skognæringen jobbet sammen med myndigheter forslag til ordninger som kan hjelpe til å løse utfordringene ved å bruke annen arbeidskraft, feks permitterte eller studenter. Det krever mer opplæring og oppfølging og dermed et høyere kostnadsnivå. 

Sikrer 28 millioner planter 
Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skoge, er fornøyd med at Landbruks- og matdepartementet raskt åpnet for et ekstraordinært tilskudd på inntil to kroner per skogplante, inntil 60 millioner kroner i vår.

– Dette er viktig for å sikre at de 28 millioner plantene kommer i jorda, sier Skorge. 

Les mer på skog.no