Hopp til innhold

– Det vil gi næringslivet mulighet til å trafikkere vesentlig flere veier – med stor gevinst for samfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dahle i en pressemelding sedt ut onsdag.

Etterspurt løsning
Veidirektoratet har nylig hatt på høring forslag om å tillate 24 meter lange vogntog (lastebil med slepevogn på inntil 60 tonn) på modulvegnettet. I forlengelsen av dette har direktoratet nå fått i oppdrag å sette i gang et arbeid for å gi disse vogntogene, og modulvogntog 1 og 2, tilgang til tømmerveinettet. Endringen vil bli gjennomført primært ved å skjerpe sporingskravene til modulvogntog 1 og 2, slik at de får samme sporingskrav som tømmervogntog. På den måten blir nødvendige krav til adkomst tatt vare på, står det i pressemeldinga.

– Flere næringslivsaktører har etterspurt en slik løsning, som vil gi økt effektivitet og konkurranseevne. Endringen vil bidra til færre vogntog på veiene ved at man frakter større lass over lengre strekninger per transport. Det vil gi økt miljøgevinst og bedre trafikksikkerhet på norske veier, sier samferdseslminister Dale. 

Forslaget vil bli blir sendt på høring ved årsskiftet 2019/2020.


Næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen i Glommen Mjøsen Skog er fornøyd med at arbeidet med vogntogene er i gang. Foto: Glommen Mjøsen Skog

Gledelig nyhet
-Rasjonell logistikk er en viktig del av å være konkurransedyktig. Å få fraktet ferdig vare fra sagbrukene med modulvogntog er noe vi har jobbet med lenge, så dette er gledelige nyheter, sier næringspolitisk sjef Gunnar Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.