Hopp til innhold

Skognæringen har de siste ukene jobbet i tett dialog med myndighetene for å få på plass en tilskuddsordning som kan bidra til at så mange skogplanter som mulig blir satt ut i skogen.

Det var en klar forståelse av at det ekstraordinært tilskuddet til skogplanting på kroner 1,50 pr plante skulle være friske midler.

Foreslår omdisponering 

Regjeringen foreslår nå kun en omdisponering av midler som allerede er bevilget til skogbruket og reduserer i tillegg satsen til 1,20 kroner pr plante.

– Dette er provoserende overfor skognæringa som hadde forventet drahjelp og ikke en kald skulder fra regjeringa, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund til skog.no

Tar fra veier og kaier

Midlene til skogsbilveier og kaier som det nå tas fra, har vært kuttet over flere år. I 2019 var det satt av 92,3 millioner kroner til disse formålene. For inneværende år er posten på 72,6. Med en reduksjon på 35,3 millioner kroner er vi nede på 37,3 millioner kroner, mer enn en halvering fra 2019.

Til skog.no sier Per Skorge at Regjeringen gjentatte ganger understreket skogens betydning for å nå klimamålene og for det grønne skiftet, men når det kommer til bevilgninger, så er det ikke spor å se av dette.