Hopp til innhold

– Det tar vi som et tegn på at de er åpne for nye innspill, korrigeringer og endringer i politikken med utgangspunkt i hva som gir resultater og faktiske investeringer og ny aktivitet, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

Regjeringens veikart for grønt industriløft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte dette på denne måten;

– Vi skal gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i nyere tid. Regjeringen vil få fart på norsk næringslivs muligheter i det grønne skiftet. Veikartet peker ut kursen for tidenes grønne industriløft. Sammen skal vi skape flere lønnsomme jobber, få opp investeringene på fastlandet, øke eksporten og bidra til utslippskutt.

Satser på syv industrier

I veikartet peker regjeringen på syv innsatsområder med store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri. Regjeringen vil legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter innenfor disse områdene, blant annet gjennom sterkere kapitalvirkemidler.

– Av mer konkrete forslag som vi har spilt inn og som Regjeringen nå sier at de vil stille opp med er risikoavlastning. Regjeringen sier også at de vil legge til rette for industriell vide­reforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnla­get og forbedre infrastrukturen i skogbruket, sier Gunnar A. Gundersen.

– Foreløpig er dette lovende. Vi gleder oss over treets rolle som sentral råvare for Norges utvikling og vi vil være en pådriver for å utvikle treets muligheter videre, sier han.

Les mer på regjeringen.no