Hopp til innhold

Innmålt industrivirke i Norge ble 11,57 millioner kubikkmeter for 2021. Det er snaut en halv million kubikkmeter mer enn rekordåret 2019 fra nyere tid.

Hele næringen har nytt godt av høy etterspørsel av trelast med tilhørende økte sagtømmerpriser. Men sagtømmerprisen hadde gått vesentlig høyere om det ikke var for særdeles komfortabel råvaresituasjon sett fra skandinaviske sagbruk sitt ståsted. Normalt ville en slik trelastkonjunktur vi opplevde i 2021 utløst kamp om sagtømmeret med tilhørende prisøkning.

Hele næringen har nytt godt av høy etterspørsel av trelast med tilhørende økte sagtømmerpriser.

I Baltikum var det slike markedskrefter sist sommer og lokalt prisnivå var formidabelt. De fleste norske aktører benyttet derfor anledningen til å sende godt betalte båtlaster i den retning. Avsetningssituasjonen for massevirke har også vært tilfredsstillende totalt for året selv om det var trangt i første halvår.

For vinteren 2022 er det god avsetningssituasjon for både sagtømmer og massevirke, og prisnivået er tilnærmet likt som sist høst. Det er derfor fortsatt god grunn for skogbruket å holde fart i avvirkningen.