Hopp til innhold

Den nye rekorden ble satt med forholdsvis knapp margin, siden det i 2021 ble avvirket 11,57 millioner kubikkmeter. Skognæringen har nå siden 2015 ligget på et avvirkningsnivå over 10 millioner kubikkmeter.  

– Glommen Mjøsen Skog SA sammen med datterselskapet Glommen Skog AS kjøpte i året 2022 et volum på 3,77 millioner kubikkmeter ekskl. vraket virke, opplyser salgssjef tømmer Håkon Bakken.

Avvirkning i Norge.png

Kilde: Landbruksdirektoratet

Stor verdiskaping fra skogbruket

Salgssjefen har også tatt en titt på prisutviklingen.

– Her ser vi at det er en klar sammenheng mellom avvirkningsvilje, avsetningssituasjon og prisnivå – naturlig nok, sier Bakken.

Tømmerpris.png

Kilde: Landbruksdirektoratet

Utviklingen de siste ti årene er entydig. Industrien etterspør mer skogsvirke, og avvirkningsviljen er til stede når skogeier oppfatter prisnivå som tilfredsstillende.

– I en verden hvor etterspørselen etter skogsvirke etter alle solemerker er økende, vil vi ventelig få høyt avvirkningsnivå framover. Selvsagt vil etterspørsel og prisnivå variere også i framtida, men vi tror på bedre betingelser i gjennomsnitt for de kommende ti årene enn de ti årene vi har tilbakelagt, sier Bakken.

I sin omtale av årsstatistikken legger for øvrig Landbruksdirektoratet vekt på den store verdiskapingen som skogbruket danner grunnlag for:

«Bruttoverdien på tømmeret i 2022 var på over 5,8 milliarder kroner. Det er en økning på 0,8 milliarder, eller 15,8 prosent, fra 2021. Gjennom videreforedling og verdiskaping fram mot sluttbruker mangedobles disse verdiene», skriver Landbruksdirektoratet på sin nettside.