Hopp til innhold
Mann i signalklær sprayer et nummer på en trestamme.
Tom Kristiansen på stolpeutsyning i skogen på vestsiden av Glomma i Elverum. Alle foto: Hans Haug

Jakten på lange, rette trestammer i furuskogen denne vinteren har gitt svært gode resultater. Årets leveranse av stolper er rekordstor, med nesten 20 prosent flere stolper enn forrige vinter.

Stolpeleveranser fra Glommen Mjøsen Skog

  • 2023-2024: 17 400
  • 2022-2023: 14 600
  • 2021-2022: 15 300
  • 2020-2021: 8 600

Tallene viser stolper levert til Scanpoles fabrikk på Ilseng i Stange kommune.

En av dem som jobber som stolpe-utsyner for Glommen Mjøsen Skog er Tom Kristiansen. Han har øye for de perfekte stammene og finner og merker trærne som har de nødvendige egenskapene for å kunne bli stolper.

Les mer og se video: Den virkelige stolpejakten

Hogstmaskin i furuskog.
Tynning av furuskog i Grue. Noen av disse trærne blir gjerdestolper, andre blir sagtømmer eller massevirke.

Fra gjerdestolper til el-master

De beste stammene sendes til stolpefabrikkene til Scanpole på Ilseng utenfor Hamar eller Kirkenær i Grue.

Produksjonssjef for Scanpole på Kirkenær, Rolf Mella, og tømmersjef i konsernet, Tommi Mononen, har nettopp vært på befaring i furuskogen i Grue med skogbruksledere fra Glommen Mjøsen Skog. De to er svært fornøyd med leveransene de får.

Scanpole er Norges største produsent av stolper og konsernet har i tillegg avdelinger i Finland, Sverige, Storbritannia og Irland. De bruker furu fra Skandinavia fordi den er saktevoksende, og det gjør at stolpene blir spesielt sterke og holdbare.

– Vi er helt avhengige av Glommen Mjøsen Skog, som i år har levert 40 prosent av alt tømmeret vi bruker, sier Rolf Mella.

Menn står og snakker ved noen biler i kanten av furuskogen.
Scanpole på befaring med skogbruksledere og entreprenører i furuskogen i Grue.

For at en furustamme skal egne seg som stolpe stilles det også kvalitetskrav i forhold til blant annet retthet, avsmalning og kvister. På fabrikkene bearbeides stolpene for å kunne brukes som til for eksempel gjerder, strømledninger, gatelys og jernbanelinjer over hele verden. Derfor trengs det tømmer av mange ulike lengder og dimensjoner.

– Ilseng kjøper stolper fra 7-20 meters lengder i alle dimensjoner og på Kirkenær lager vi gjerdestolper av stokker på 3,5 og 5 meters lengde med toppmål fra 6,5 til 14 cm, forteller Mella.

Rolf Mella og Tommi Mononen i refleksvester foran en Scanpolebil i skogen,
– Vi er helt avhengige av stolpeleveransene Glommen Mjøsen Skog, sier produksjonssjef for Scanpole på Kirkenær, Rolf Mella, og tømmersjef i Scanpole, Tommi Mononen.

Økende behov for stolper

Stolper er bedre betalt enn sagtømmer og massevirke. Det er stor etterspørsel i markedet etter trestolper, og hos Scanpole kan de ikke få nok tømmer til å lage stolper av.

– Vi trenger mer tømmer enn vi får inn gjennom året, så vi trenger alt Glommen Mjøsen Skog kan levere. Heldigvis har vi fått mye i april og mai, og det redder produksjonen vår i månedene framover, forklarer Mella.

Har du skog som kan være egnet for uttak av stolper? Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for en gratis befaring av din skog!

På Scanpole sin fabrikk på Ilseng blir barken fjernet og stokkene blir lagt til tørk et års tid. Deretter blir de skavet, pusset og impregnert.