Hopp til innhold

Både hogstkvantum og tømmerpriser økte betydelig fra tredje kvartal 2020 til tredje kvartal 2021. I gjennomsnitt fikk skogeieren 476 kroner for kubikkmeteren, som er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang.

– Sterk etterspørsel av sagtømmer har gitt økte priser og økt hogstinteresse. Statistikken viser med tydelighet at avvirkningsviljen er tilstede hos skogeierne når tømmerprisen oppfattes som god nok, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog. 

Rekordpriser for sagtømmer

I september 2021 var sagtømmerprisene for gran og furu var på henholdsvis 615 og 597 kroner pr kubikkmeter, en økning på 172 kroner pr kubikkmeter (38,8 prosent) for gran og en økning på 154 kroner pr kubikkmeter (34,6 prosent) for furu, sammenlignet med september 2020. Dette er de høyeste sagtømmerprisene de to siste årene for både gran og furu.

 Graf tømmerpriser LDir.jpg

Også tømmervolumet økte 

I tredje kvartal 2021 ble det avvirket 2 699 000 kubikkmeter, en økning på 396 000 kubikkmeter (17 prosent) fra tredje kvartal 2020.

I september 2021 ble det avvirket 1 035 000 kubikkmeter, som er en økning på 126 000 kubikkmeter (13,9 prosent) fra september 2020. 

Den høyeste månedlige avvirkningen de to siste årene var i mars 2020, med 1 102 000 kubikkmeter. Juli 2020 er den laveste månedlige avvirkningen registrert de siste 2 år.

Månedlig avvirkning.jpg

Mer statistikk på ssb og landbruksdirektoratet.no