Hopp til innhold

Allerede før dette kuttet var det lange ventelister på oppgjør for arealer fredet i frivillig vern. Det er med andre ord ikke skogbruket som bremser utviklingen mot å innfri Stortingets vedtatte 10 prosent vern.

Det generelle inntrykket av RNB viser at Norge går så det suser for tiden. Arbeidsledigheten er lav og antall ledige stillinger skyter i været. Vi har kommet ut av Koronapandemien på en bemerkelsesverdig sterk måte, men Ukraina-tragedien gjør jo at usikkerheten rundt utviklingen framover er stor.

I lys av dette bør det bekymre at et Norge med gasspedalen i bunn øker oljepengebruken med 30 milliarder kroner, men den kraftige økningen i olje- og gassinntekter og Oljefondets utvikling gjør at oljepengebruken prognostiseres til å bli 2,9 prosent. Det er et paradoks at Norge og vår velferd blir stadig mer avhengig av en ressurs alle snakker om at verden må fase ut (olje) og utviklingen i de internasjonale finansmarkedene.

Det er ikke skogbruket som bremser utviklingen mot å innfri Stortingets vedtatte 10 prosent vern.

RNB ligger nå i Stortinget. Vi får se hva forhandlingene der vil gi som resultat og om kuttene til blant annet skogvern reverseres igjen på samme måte som kuttet i Statsbudsjettet i fjor kom på plass igjen i Stortinget.

Les mer på regjeringen.no