Hopp til innhold

TEKST: GUNNAR GUNDERSEN, NÆRINGSPOLITISK SJEF I GLOMMEN MJØSEN SKOG

Stortingsvalget er opptelt. Det ga få overraskelser for dem som har fulgt valgkampen og meningsmålingene. Rødgrønt fikk et solid flertall.

Arbeiderpartiet gjorde en god valgkamp og ble noe sterkere enn meningsmålingene antydet. Senterpartiet er den klare vinneren og gjorde et brakvalg. Litt malurt i Senterparti-begeret er det nok at de falt fra rekordoppslutningene på nyåret. Senterpartiet ble klart sterkere enn SV. Det vil nok Senterpartiet vite å markere i de forhandlingene Jonas Gahr Støre nå skal i gang med.

Hva slags regjering får vi?
Valgresultatet gir rom for mange utfall. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i skrivende stund ni mandater unna flertall alene. Det betyr at de to også kan danne en relativt sterk mindretallsregjering som har mange muligheter for å finne vekslende støtte i Stortinget.

hunnsar.jpg
Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar A. Gundersen.

En flertallsregjering med Sp og SV er Gahr Støres ambisjon. Da skal mange kameler svelges. Sp og SV er på forskjellige planeter når det kommer til sentral overstyring av kommunene, rovviltpolitikken, vektlegging og løsninger i klima- og miljøpolitikken for å nevne noe. Utfallet av alt dette er meget spennende for skog- og utmarksnæringen.

For skogbruket blir det spennende å se om forhandlingene fokuserer på aktiv forvaltning av skogressursene og følger opp signaler om satsing på industri og videreforedling i Norge. Det er flere skogeiere i Norge over 70 år enn det er eiere under 40. Aktive og utviklingsorientert eiere blir viktig for å forsvare «license to operate».

Glommen Mjøsen Skog vil sammen med Skogeierforbundet og NHO jobbe for at satsing på skog og tre blir en viktig del av regjeringsplattformen.

Lokalt er vi jo spente på om en ny regjering kommer opp med penger slik at Forestias resirkuleringsprosjekt kan realiseres og om de er imøtekommende når nødvendige rammebetingelsene blir konkretisert for at Norske Skog skal realisere noe på Kvam i Gudbrandsdalen. Vi går spennende tider i møte!